Wat is de betekenis van pa'thos (patos)?

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

pa'thos (patos)

[→Gr., hartstocht; lijden], o., 1.(vero.) sterke gemoedsaandoening; thans meestal: het aandoenlijke in het gesproken of geschreven woord, in muziek of andere kunstuiting: de kunstwerken uit de baroktijd kenmerken zich door een nadrukkelijk -; 2. hoogdravendheid; gezwollenheid, ook in de verbinding vals -.