Wat is de betekenis van Partnerpensioen?

2024-07-24
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-24
Begrippenlijst echtscheiding en scheiding

Martens (2018)

Partnerpensioen

het partnerpensioen is een periodieke bruto-uitkering aan de (ex-)partner van de overleden (ex-)partner die een ouderdomspensioen genoot of heeft opgebouwd.

2024-07-24
Pensioenbegrippen

redactie Ensie(2016)

Partnerpensioen

Het partnerpensioen is een pensioen dat levenslang wordt uitgekeerd aan de partner van een overleden deelnemer aan een pensioenfonds. Het pensioen wordt uitgekeerd als een aanvulling op het inkomen van de nabestaanden. Vormen van partnerpensioen zijn het partnerpensioen op opbouw en het partnerpensioen waarbij het overlijdensrisico de basis vormt....

2024-07-24
Pensioenbegrippen

Aegon (2016)

Partnerpensioen

Het partnerpensioen is een uitkering voor de partner bij overlijden van de deelnemer.

2024-07-24
Financiële begrippenlijst

Aegon (2015)

Partnerpensioen

Het partnerpensioen is het pensioen dat na iemands overlijden - als deelnemer van een pensioenregeling - voor zijn of haar partner tot uitkering komt.

2024-07-24
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

partnerpensioen

partnerpensioen - Soort nabestaandenpensioen voor de ongehuwde partner van een ongehuwde deelnemer aan een pensioenregeling.

2024-07-24
Woordenboek van Neologismen

Marc de Coster (1999)

Partnerpensioen

Partnerpensioen - pensioen waarop een partner recht heeft. Het ministerie van Financiën heeft zijn goedkeuring gehecht aan een gering aantal regelingen voor partnerpensioen. Volgens staatssecretaris Koning is dit aantal nog te klein om nu al te zeggen welke personen allemaal als partners zouden kunnen worden beschouwd. de Volkskrant, 02-11-85 Eind...

2024-07-24
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)