Wat is de betekenis van Parma?

2023-09-28
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

parma

Spaanse veldheer door Filips II als landvoogd ingezet om de opstandelingen in de Lage Landen te onderwerpen aan zijn gezag.

2023-09-28
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Parma

Parma, → Farnese

Direct toegang tot alle 15 resultaten over Parma?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-28
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Parma

→ Alessandro Farnese, hertog van Parma; → Alessandro Farnese, prins van Parma.

2023-09-28
Historische figuren van de Lage Landen

Dankers en Verheul (1965)

Parma

Allessandro Farnese van (1545-1592) Hertog van Parma (1586), zoon van Margaretha van Parma. Dreef als landvoogd der Nederlanden (1578-92) een wig tussen de noordelijke en zuidelijke staten. Ondanks grote successen (o.a. inname Antwerpen, 1585) mislukte de verovering van alle opstandige gewesten, doordat Filips II hem dwong tot een tweefrontenoorlog...

2023-09-28
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Parma

Stad in Italië, Romaanse basilica (domkerk), tweede helft 12de eeuw, zie gotiek - beeldhouwwerk - Benedetto Antelami; zie gotiek - beeldhouwwerk - Niccolò Pisano.

2023-09-28
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Parma

ae, f. klein rond schild; poët. in ’t alg. = schild.

2023-09-28
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Parma

(1), stad in N.-Italië (Emilia). 122.500 inw. Ijzer-, zijde- en leerindustrie, o.a. Romaanse kerk uit de 12e eeuw. Universiteit. Hoofdstad van gelijkn. prov. en (2) voormalig hertogdom in N.-Italië. 183 v.C. door Rome veroverd. In 1512 deel van de Kerkelijke Staat. Paus Paulus III beleende er zijn zoon Pier Luigi Farnese mede als erfelijk...

2023-09-28
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Parma

1) prov. in N.-Italië, 3457 km*, 365 000 inw.; 2) hoofdst. v. 1), 72 000 inw., universiteit (1512), kunstacademie, industrie (hout en metaal); 3) → Farnese 2).

2023-09-28
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Parma

1° Ital. provincie in de Emilia; opp. 3 457 km2, ca. 384 000 inw. De prov. reikt van de Po tot de Apennijnen. De landbouw is welvarend door de vele besproeiingskanalen (tarwe, wijn, ooft). Veel veeteelt (Parmesaansche kaas). Industrie: zijde, papier, schoenen.2° Hoofdstad van de gelijkn. prov., ca. 71 000 inw. Veel industrie: zijde, wol, mu...

2023-09-28
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Parma

I ('parma) stad in Italië 123.000 inw. Metaal- en houtindustrie. II ('parma) 1. (Alexander) → Farnese (3). 2. → Margareta van Parma. 3. (hertog van ) Spaans landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden 1680-1682.

2023-09-28
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Parma

Parma, - hoofdst. der gelijkn. prov. in Noord-Italië, ruim 51000 inw., verkeerscentrum, universiteit, beroemde bibliotheek en museum. Geschiedenis. Op de plaats van ’t teg. P. heeft men overblijfselen gevonden van paalwoningen, zoodat hier reeds in voorhist. tijd een nederzetting moet zijn geweest. Later vestigden zich hier de Kelt. Boii, na wier o...

2023-09-28
Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Z.C. de Boer, J.G. Schlimmer (1910)

Parma

Parma - Πάρμα, stad der Boii in Gallia Cispadāna, sedert 183 rom. kolonie, aan de via Aemilia. De parmaansche schapenwol was beroemd.

2023-09-28
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Parma

Parma, tot 1860 een zelfstandig hertogdom in Italië, bestond uit de beide hertogdommen Parma en Piacenza, en uit eenige kleinere gewesten, grensde in het noorden aan de Po, in het oosten aan Módena, in het zuiden aan Toscane en in het westen aan het koningrijk Sardinië, en had eene oppervlakte van 112 geogr. mijl. Na de vereeniging van het hertogdo...

2023-09-28
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Parma

(don Filips, hertog van), vierde zoon van Filips V, koning van Spanje, geb. 1720, trouwde Eiizabeth van Frankrijk, dochter van bodewijk XV, koning van Frankrijk. Het tractaat van Aken, waarbij 1748 de Oostenrijksche Successie-oorlog beëindigd werd, schonk hem de hertogdommen Parma, Piacenza en Guastalla. Zijne regeering was vreedzaam en gelukk...

2023-09-28
Vaderlandsch woordenboek

Jacobus Kok (1780)

Parma

ALEXANDER FARNESE, Hertog van PARMA, was de zoon van OCTAVIO FARNESE, Hertog van PARMA, en van MARGARETA, Natuurlijke Dogter van Keizer KAREL DEN V, Landvoogdesse der Nederlanden. In den jaare 1565 tradt hij in 't huwelijk te Brussel; 't welk wij hier aantekenen, omdat, volgens zommigen, op het bruilofstfeest zou gesmeed zij...