Wat is de betekenis van Paraplu?

2018
2020-11-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

paraplu

paraplu - zelfstandig naamwoord uitspraak: pa-ra-plu 1. rond scherm met steel ♢ hij stak zijn paraplu op toen het begon te regenen Zelfstandig naamwoord: pa-ra-plu de paraplu de paraplu'...

Lees verder
2017
2020-11-29
B.D. Poppen

Schrijver op Ensie

Paraplu

Het boven de ommuring van een standerdmolen aangebrachte kegelvormige dak.

1998
2020-11-29
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Paraplu

aju - informele en grappig bedoelde afscheidsgroet. Aju(us)is een verbastering van Frans adieu.Het WNT citeert het Leidsch Jaarboek 1916 (1747), maar het rijm dateert van veel later (wellicht van vlak na de Tweede Wereldoorlog). Eveneens populair in andere talen, bijv. Engels see you later alligator(waarop het antwoord luidt just a while crocodile)...

Lees verder
1973
2020-11-29
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

paraplu

[→Fr. parapluie], m. (-’s), 1. regenscherm; beschuttende macht: atoomparaplu; 2. koepeldak dat slechts op één grondpaal rust.

Lees verder
1949
2020-11-29
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

paraplu

koepelgevangenis (Haarlem, Arnhem, Breda).

1948
2020-11-29
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

paraplu

parapluie, (Fr.) regenscherm.