Wat is de betekenis van paragraaf?

2023-10-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

paragraaf

paragraaf - zelfstandig naamwoord uitspraak: pa-ra-graaf 1. onderdeel van een hoofdstuk ♢ het hoofdstuk is onderverdeeld in paragrafen Zelfstandig naamwoord: pa-ra-graaf de paragraaf de...

2023-10-01
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Paragraaf

afk. par. [Fr. paragraphe, via VLat. van Gr. paragraphos = kleine streep als scheidingsteken in zin, van para-, en graphein = schrijven] afdeling in een geschrift, wet e.d.

Direct toegang tot alle 20 resultaten over paragraaf?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Paragraaf

teken ter aanduiding van een nieuw tekstgedeelte ; onderdeel van een hoofdstuk

2023-10-01
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

paragraaf

onderdeel van een geschrift, in het bijzonder onderverdeling van een hoofdstuk van een boek en van een afdeling van een wet of ander officieel stuk.

2023-10-01
Politiek woordenboek

Marco Bunge (1985)

Paragraaf

Onderdeel van een zaak, deel van een nota of notitie. In de discussie over elk beleidsonderdeel komt steeds weer de financiële paragraaf aan de orde.

2023-10-01
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Paragraaf

afdeling in een geschrift of wet.

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Paragraaf

(<Fr.<Lat.), v. (...fen), 1. teken (§) ter aanwijzing van het begin van een nieuwe passage van een verhaal, artikel enz. 2. door het teken § aangeduid onderdeel van een geschrift, inz. onderverdeling van een hoofdstuk.

2023-10-01
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

paragraaf

v. afdeling in een geschrift (§).

2023-10-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

paragraaf

v. paragrafen (Fr. zie paraaf: afdeling v. e. hoofdstuk; ook: teken §).

2023-10-01
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

paragraaf

v. afdeling in een geschrift (§).

2023-10-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

paragraaf

(para’gra:f) m. (...grafen: -je) [Fr. < Gr. para, naast + graphein, schrijven] 1. Eig. teken (§) ter aanwijzing van een nieuwe passage, een nieuw onderdeel van een hoofdstuk. 2. Metn. onderdeel van een hoofdstuk.

2023-10-01
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Paragraaf

is een woord, dat letterlijk bijschrift of „teken aan den rand” betekent. Er wordt mee bedoeld een afdeling in een geschrift, verhandeling of verdrag, enz. Trouwens in sommige leerboeken zijn de hoofdstukken ook verdeeld in paragrafen, zodat je het paragraafteken § zeer waarschijnlijk wel kent.

2023-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

paragraaf

[Lat.], m. (-grafen), 1. teken (§) ter aanwijzing van het begin van een nieuwe passage in een tekst, verhaal enz.; 2. onderverdeling van een hoofdstuk, van een artikel, van een wet of officieel stuk.

2023-10-01
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

paragraaf

paragraaf - v., afdeeling in een geschrift of wet.

2023-10-01
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Paragraaf

Paragraaf - onder-afdeeling in een geschrift, een boek, in Duitschland: een wetsartikel; ook het teeken, dat dient tot aanduiding van onderdeelen of afdeelingen in wetenschappelijke boeken en geschriften, wetten enz. ter vergemakkelijking van het overzicht: §.

2023-10-01
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Paragraaf

gr., beteekent eigenlijk het bij of naast geschrevene, en was bij de Ouden een teeken, dat de grammatici en critici gebruikten voor de interpunctie of ook om daarmede onechte woorden en plaatsen in de schriften der klassieken aan te wijzen. Ook noemde men aldus in de gr. treur- en blijspelen de streep aan den rand, die met een punt voorzien was, om...

2023-10-01
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Paragraaf

(schrift)afdeeling.

2023-10-01
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Paragraaf

vr. Gr., afdeeling in een geschrift: §.

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Paragraaf

Paragraaf v. (...fen), afdeeling in een geschrift; teeken boven of voor zulk eene afdeeling geplaatst (§). PARAGRAAFJE, o. (-s).

2023-10-01
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Paragraaf

Paragraaf is eigenlijk volgens de beteekenis van het woord ieder bijgeschreven teeken. Het werd aanvankelijk tot verschillende aanduidingen gebezigd, en thans gebruikt men het om de kleine afdeelingen van een boek of van een hoofdstuk aan te wijzen, Het teeken is §.