2020-01-24

Pacific spoorwegen

Pacific spoorwegen - Zijn de spoorwegen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, die den Atlantischen met den Grooten Oceaan, ook wel Pacific genoemd, verbinden. Ze hebben de emigratie naar het W. mogelijk gemaakt en daardoor onschatbare diensten bewezen voor de ontwikkeling van deze nu zoo belangrijke gebieden en hebben bovendien groote waarde voor het transitoverkeer, zelfs van Europa op O.-Azië. Eerst in 1863 werd in de U. S. A. tot den bouw van de eerste P. besloten. De voornaamste zijn thans: a...

2020-01-24

Pacific-spoorwegen

Pacific-spoorwegen - Amerikaansche spoorwegen, die zich van de Westtot de Oostkust uitstrekken.

2018-11-22

Pacific

Pacific - m. Engelsche benaming voor de Stille Zee; —SPOORWEGEN, m. mv. de Amerikaansche spoorwegen die van den Atlantischen Oceaan tot de Stille Zee zich uitstrekken.

2019-03-14

Spoorwegen

Spoorwegen - Daggett, Stuart, Railroad reorganization. Uitgave Houghton, Mifflin & Co., Boston. — Müller, Ph., Unser Eisenbahnwesen. M 2.—.

2019-08-13

Spoorwegen

Er is een tijd geweest, dat er zelfs geen spoorwegen waren; dat het publiek de aanleggers der spoorwegen (in Engeland in 1825) molesteerde; dat ruiters met rode vlaggetjes voor den trein uit moesten rijden; dat de locomotieven om het brandgevaar cokes moesten stoken (in Haarlem in 1839) enz. Het is niet te geloven. En toch is het zo. Wie dan die sporen heeft uitgevonden? Niemand. Zij zijn heel, heel geleidelijkweg gekomen. In de 16de en 17de eeuw liepen de mijnwagentjes al op „sporen&rdq...

2019-10-14

Spoorwegen

Wegen of banen, waarop voertuigen zich kunnen bewegen over een bepaald spoor, dat bestaan kan uit 1, gewoonlijk 2 spoorstaven, hetzij in den grond verzonken, hetzij hooger geplaatst. Zie pl. (vgl. index kol. 831/832). A) Techniek Men spreekt van tandradbanen (bij hellingen steiler dan 1 : 40), wanneer tusschen de spoorstaven een tandreep aanwezig is, waarin een of meer tandraderen van het voertuig grijpen (→ Bergspoorwegen; zie afb. in kol. 637/638, en de pl. t/o kol. 640, beide in dl. IV)...

2019-09-19

Pacific

(pesif fik) de Stille Oceaan.

2020-01-24

SPOORWEGEN

Het railvervoer deed in Frl. met de opening van het baanvak Lwd.-Harlingen 27.10.1863 zijn intrede. Daarna volgden Lwd.-Groningen (1.6.1866); Zwolle-Meppel (1.10.1867); MeppelHeerenveen (15.1.1868); Heerenveen-Lwd. (1.9. 1868). Meppel-Groningen kwam pas 1.5.1870 klaar, twee jaar na Meppel-Lwd. Daarna kwamen nog:Lwd.-Sneek (16.7.1883); Sneek-Staveren (8.11. 1885). Deze lijnen zijn nog de hoofd-S. in Frl. Lwd.-Zwolle is dubbelsporig, behalve een stuk tussen Wolvega en Steenwijk, en geëlektri...

2019-01-17

Spoorwegen

Spoorwegen - I. Definitie. Geschiedenis. In algemeenen zin zijn onder s. alle kunstmatige wegen te verstaan, voorzien van sporen, waarover voertuigen worden voortbewogen ; in engeren zin en volgens het gewone spraakgebruik verstaat men onder spoorwegen slechts die wegen, waarlangs over metalen sporen vervoer van personen en goederen plaats heeft door middel van mechanische trekkracht, bepaaldelijk locomotieven. — Het spoor der s. bestaat uit twee evenwijdig loopende spoorstaven of rails, waaro...

2018-08-20

Spoorwegen

Spoorwegen zijn in de jongste halve eeuw een uitstekend middel van gemeenschap geworden. Zij vormen de baan, waarlangs de locomotief (zie aldaar) met de daarachter vastgehechte waggons zich beweegt. Op een effen bodem wordt bij het aanleggen van een spoorweg eerst de aardebaan in gereedheid gebragt, die verschillend van breedte kan wezen naar gelang zij bestemd is voor enkel of voor dubbel spoor. Op de aardebaan worden overlangs houten balken als liggers geplaatst en door dwarsliggers verbonden....

2017-03-31

Pacific

Door chronisch geldgebrek geplaagd F1-team van Keith Wiggins dat het twee jaar volhield (1994, 1995). Een vergeten team, evenals de rijders Gachot, Belmondo, Lavaggi, Delétraz en Montermini.

2017-11-02

spoorwegen

spoorwegen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord spoorweg

2019-08-13

Pacific

is de naam, dien men in het Engels geeft aan den Groten Oceaan of Stille Zuidzee, gelegen tussen Amerika en Azië. Het is de grootste aller Oceanen. Men doopte hem „Stille Zuidzee”, omdat een der ontdekkers (zie: Balboa) bij de ontdekking de zee zo stil vond.De spoorwegen, die in de Verenigde Staten van Noord-Amerika en in Canada de Oost- en Westkust verbinden, noemt men Pacific-spoorwegen, bijv. de Union Pacific Railroad, de Southern Pacific, de Canadian Pacific en andere. Ston...

2019-10-29

Pacific

→ Stille Oceaan.

2019-04-01

B (spoorwegen)

B (spoorwegen) - zie Classificatie Spoorwegen.

2018-06-22

Nederlandse Spoorwegen

Nederlandse Spoorwegen - Zie: Spoorwegen.

2019-01-17

Anatolische spoorwegen

Anatolische spoorwegen - zie KLEIN-AZIË.

2018-06-22

Spoorwegen Amsterdam

Spoorwegen Amsterdam - De geschiedenis van de spoorwegen is er een van gestage technische ontwikkeling en uitbreiding. Op vrijdag 20 sept. 1839 reed van A. naar Haarlem de eerste trein in ons land met genodigden en officiële personen, nadat er al vele proefritten gemaakt waren. In een verslag van de Amsterdamsche Courant* verhaalt, hoe de plechtigheid verliep: "De genoodigden allengs bijeengekomen zijnde, namen de afgevaardigden uit landelijke en gewestelijke collegiën alsmede H.E.A. de Heeren...

2019-01-12

Pacific grove

Pacific grove - Is geliefde badplaats in Z.-Californië; biologisch laboratorium (Hopkins Seaside Laboratory).

2019-07-17

pacific-railway

pacific-railway - de groote Amerikaansche spoorweg tusschen den Atlantischen en den Stillen Oceaan.