2019-11-18

opbrengst

opbrengst - Ander woord voor baten of inkomsten van een bedrijf of andere organisatie; de goederen moeten zijn verkocht of de diensten zijn verleend en in rekening zijn gebracht.

2019-11-18

opbrengst

opbrengst - zelfstandig naamwoord uitspraak: op-brengst 1. wat het oplevert ♢ de opbrengst van de collecte is groot 2. wat het oplevert in verhouding tot wat het kost ♢ de opbrengst van deze lening is erg goed Zelfstandig naamwoord: op-brengst de opbrengst de opbre...

2019-11-18

Opbrengst

Opbrengst v. (-en), het voortgebrachte, geleverde: de opbrengst der tarwe valt niet mee; — wat ontvangen of geïnd is: de zuivere opbrengst, de geheele opbrengst bedroeg ƒ1000.

2019-11-18

Opbrengst

Opbrengst - het bedrag dat iets bij verkoop opbrengt, de som waarvoor het wordt verkocht.