Wat is de betekenis van oogappel?

2020
2021-04-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

oogappel

Het begrip oogappel heeft 2 verschillende betekenissen: 1) deel van het oog. het ronde, gekleurde deel van het oog, waarin zich de pupil bevindt; iris; regenboogvlies; ook: pupil. 2) iemands meest geliefde persoon. iemands meest geliefde persoon. Vaak in toepassing op iemands kind of een van iemands kinderen en dan meestal de jong...

Lees verder
1980
2021-04-21
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Oogappel

De oogappel is het cirkelvormige gedeelte van het regenboogvlies met de pupil in het midden. Dat wij de oogappel beschouwen als het dierbaarste wat de mens bezit, is begrijpelijk. Men vindt deze gedachte herhaaldelijk in de Bijbel uitgedrukt. ‘Die ulieden aenraeckt, die raeckt des Heeren ooghappel aen’, leest men in Zacharias 2:8. Ieman...

Lees verder
1952
2021-04-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Oogappel

s., eachappeltsje (it).

1950
2021-04-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Oogappel

m. (-s), 1. het gekleurde, ronde deel van het regenboogvlies dat naar buiten zichtbaar is ; 2. (Zuidn.) pupil; 3. (fig.) beeld van het dierbaarste dat men bezit: iem. bewaken, bewaren, beminnen als zijn oogappel; — (vand.) ben. voor de door iem. geliefde persoon: hij was zijn moeders oogappel; 4. oogbol, bij uitbr. het gehele uitwendige oog...

Lees verder
1940
2021-04-21
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Oogappel

Zie: Iemand liefhebben als zijn oogappel.

1937
2021-04-21
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Oogappel

De ronde, donkere opening in het gekleurde regenboogvlies van het oog. Door kringspieren in dat regenboogvlies vernauwt zich de oogappel, indien er sterk licht in valt. Het diaphragma van een fototoestel werkt als de oogappel : de beelden op de gevoelige plaat worden scherper bij een nauw diaphragma.Van ouds beschouwt men den oogappel als het zinne...

Lees verder
1925
2021-04-21
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Oogappel

In den Bijbel wordt de oogappel voorgesteld als het dierbaarste wat men bezit; vgl. Zach. 2, 8: Die u-lieden aenraeckt, die raeckt sijnen (des Heeren) oogh-appel aen. Vandaar uitdrukkingen als iemand bewaren, bewaken, beminnen als zijn oogappel; zie Deut 32,10: Hy voerde hem rontomme, hy onderwees hem, hy bewaerde hem, a...

Lees verder
1921
2021-04-21
Levende taal

T. Pluim - 1921

Oogappel

iemand liefhebben als zijn oogappel, of: „dat kind is zijn oogappel,” is aan den Bijbel ontleend; Ps. 17:8: „Bewaar mij als het zwart des oogappels,” en in Deut. 32:10: „God bewaarde hem als zijn oogappel.” (Het oog gold reeds vroeg voor een der edelste lichaamsdeelen.)

1898
2021-04-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Oogappel

m. (-s), het cirkelvormig gedeelte van het regenboogvlies, zichtbaar door het hoornvlies, dat doorschijnend is; (Zuidn.) pupil; — (fig.) het dierbaarste dat men bezit: iem. bewaken, bewaren als zijn oogappel; iem. beminnen als zijn oogappel; — de door iem. geliefde persoon ; „hij was mijn oogappel,’ barstte zij uit, „...

Lees verder