Wat is de betekenis van ontleding?

2024-02-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

ontleding

ontleding - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde) een reactie waarbij één stof in meerdere reactieproducten uiteenvalt 2. (taalkunde) het benoemen van verschillende zinsdelen 3. (anatomie) het opensnijden en van een menselijk of dierlijk lichaam om te ontdekken hoe het lichaam 4. (wetenschap) onderzoek door een groot probleem in kleine...

2024-02-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Ontleding

v. (-en), het ontleden, in ’t bijz. 1. anatomische verdeling van dieren of planten. 2. het onderscheiden en afzonderlijk beschouwen van de delen van een onstoffelijk geheel: de ontleding van een zin, een gedicht. 3. (scheik., nat.) scheiding in de samenstellende delen of elementen, ontbinding: scheikundige ontleding door de electris...

2024-02-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

ontleding

v. ontledingen (de daad van ontleden): de ontleding of anatomie van een dier; de ontleding van een volzin; de ontleding van de personen van een toneelstuk; de ontleding of analyse v. e. scheik. verbinding.

2024-02-28
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

ontleding

(ont'le:ding) v. (-en) het ontleden: de van een kalf; een scheikundige -; van kleuren, van het zonlicht; de van een zin; de van een toneelstuk, van een roman; taalkundige, redekundige-; Syn. analyse.

Wil je toegang tot alle 6 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

ontleding

v. (-en), analyse, het ontleden; 1. anatomische verdeling van het lichaam of lichaamsdelen van mensen, dieren of planten; 2. het onderscheiden en afzonderlijk beschouwen van de delen van een onstoffelijk geheel, analyse: de van een zin, een gedicht; 3. scheiding in de samenstellende delen of elementen, ontbinding: scheikundige ontleding door de e...

2024-02-28
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Ontleding

v. (-en), anatomische verdeeling van dieren of planten; (natuurk., scheik.) ontbinding : scheikundige ontleding door de electrische vonk; ontleding van kleuren, van het zonlicht; — verdeeling, verbrokkeling, b. v. van landstreken; — het onderscheiden en afzonderlijk beschouwen van de deelen van een onstoffelijk geheel: de ontleding van...