Wat is de betekenis van onregelmatigheid?

2022
2023-03-23
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

onregelmatigheid

(1920) (ook in het meerv.) (euf.) fraude. • Fraude plegen is ook niet sterk eufemisties meer: liever zegt men dat er ‘onregelmatigheden’ ontdekt zijn. (De Nieuwe Taalgids. Jaargang 14. 1920) • Fraude plegen is ook niet sterk eufemisties meer: liever zegt men dat er „onregelmatigheden" ontdekt zijn. (Het Vaderland, 26/09...

Lees verder
2019
2023-03-23
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

onregelmatigheid

onregelmatigheid - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) iets wat niet volgens de regels is gegaan (er zijn frauduleuze handelingen verricht) Er waren enkele onregelmatigheden gevonden in de aanbestedingsprocedure o.a. had de voorzitter van de commissie steekpenningen aangenomen. 2. niet gel...

Lees verder
2017
2023-03-23
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

onregelmatigheid

Een afwijking van de juiste gang van zaken zoals geregeld in de spelregels.

1950
2023-03-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Onregelmatigheid

v. (...heden), 1. het onregelmatig-zijn. 2. opzicht waarin iets onregelmatig is. 3. onordelijkheid, inz. met betr. tot financieel beheer: er zijn onregelmatigheden voorgekomen.

Lees verder
1937
2023-03-23
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

onregelmatigheid

v. onregelmatigheden: allerlei onregelmatigheden of liever vervalsingen in het beheer der gemeentefinanciën.

1930
2023-03-23
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

onregelmatigheid

(onregəl’ma:təcheit) v. (...heden) I.Eig. het onregelmatig zijn. II. 1. Algm. wat onregelmatig is. 2. Euf. fraude.

Lees verder
1916
2023-03-23
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

onregelmatigheid

v. (-heden), 1. het onregelmatig-zijn; 2. fraude: er zijn onregelmatigheden voorgekomen.

Lees verder