Wat is de betekenis van onregelmatigheid?

2024-06-15
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

onregelmatigheid

(1920) (ook in het meerv.) (euf.) fraude. • Fraude plegen is ook niet sterk eufemisties meer: liever zegt men dat er ‘onregelmatigheden’ ontdekt zijn. (De Nieuwe Taalgids. Jaargang 14. 1920) • Fraude plegen is ook niet sterk eufemisties meer: liever zegt men dat er „onregelmatigheden" ontdekt zijn. (Het Vaderland, 26/09...

2024-06-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

onregelmatigheid

onregelmatigheid - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) iets wat niet volgens de regels is gegaan (er zijn frauduleuze handelingen verricht) Er waren enkele onregelmatigheden gevonden in de aanbestedingsprocedure o.a. had de voorzitter van de commissie steekpenningen aangenomen. 2. niet gel...

2024-06-15
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

onregelmatigheid

Een afwijking van de juiste gang van zaken zoals geregeld in de spelregels.

2024-06-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Onregelmatigheid

v. (...heden), 1. het onregelmatig-zijn. 2. opzicht waarin iets onregelmatig is. 3. onordelijkheid, inz. met betr. tot financieel beheer: er zijn onregelmatigheden voorgekomen.

2024-06-15
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

onregelmatigheid

v. onregelmatigheden: allerlei onregelmatigheden of liever vervalsingen in het beheer der gemeentefinanciën.

2024-06-15
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

onregelmatigheid

(onregəl’ma:təcheit) v. (...heden) I.Eig. het onregelmatig zijn. II. 1. Algm. wat onregelmatig is. 2. Euf. fraude.

2024-06-15
Het juiste woord

Dr. L. Brouwers (1928)

Onregelmatigheid

Adjectief: onregelmatig, regelloos, tuchteloos, wetteloos, abnormaal, abnorm, bovennormaal, paranormaal, informeel, irregulier, ongebruikelijk, zonderling, zonderbaar, bijzonder, aardig (Zn.), eigenaardig, opzichtig, vergezocht, ongewoon, ongemeen, buitengewoon, buitengemeen, extraordinair, ongehoord, nieuw, ongekend, opmerkelijk, uitmiddelp...

2024-06-15
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

onregelmatigheid

v. (-heden), 1. het onregelmatig-zijn; 2. fraude: er zijn onregelmatigheden voorgekomen.