Wat is de betekenis van onderling?

2019
2022-08-14
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onderling

onderling - Bijvoeglijk naamwoord 1. tussen de betrokken partijen De onderlinge verstandhouding werd daardoor ernstig verstoord. onderling - Bijwoord 1. op onderlinge wijze Zij hebben dat al onderling geregeld. Woordherkomst...

Lees verder
2018
2022-08-14
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onderling

onderling - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: on-der-ling 1. onder elkaar ♢ dat moeten jullie onderling maar uitvechten Bijvoeglijk naamwoord: on-der-ling de/het onderlinge ...

Lees verder
1973
2022-08-14
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

onderling

bn. en bw., 1. onder elkaar, wederkerig, wederzijds: twee vertrekken die – verbonden waren; de avond brachten zij verder in – gesprek door; het – vertrouwen is geschaad; 2. ten opzichte van elkaar; – onmeetbaar, incommensurabel.

Lees verder
1952
2022-08-14
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Onderling

adj. & adv., ûnderling.

1950
2022-08-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Onderling

I. bw., onder elkander of ondereen, gezegd, om te kennen te geven dat de handeling, gezindheid of betrekking waarvan sprake is, als een wederkerige bedoeld wordt, die de verschillende personen of zaken in verhouding tot elkander betreft: de aanwezigen mompelden onderling, en de meesten schudden het hoofd; zij beraadslaagden reeds onderling, welke w...

Lees verder
1937
2022-08-14
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

onderling

bn., bw. (onder elkander, wederkerig, wederzijds): spaarkassen van onderlinge bijstand; tot onderling genoegen; met onderling goedvinden; onderling beraadslagen, met elkaar.

1898
2022-08-14
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onderling

bn. bw. onder elkander, wederkeerig, wederzijdsch : de spaarkassen en de genootschappen van ouderlingen bijstand; onderlinge verzekering, soort van verzekering waarbij de contractanten geen vaste premie betalen, maar jaarlijks pondspondsgewijze in de schade bijdragen; — de denkbeelden waren op zichzelven beschouwd juist, maar het onderling ve...

Lees verder