Wat is de betekenis van Onderhandelen?

2019
2023-01-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onderhandelen

onderhandelen - Werkwoord 1. (inerg) overleggen om tot een afspraak te komen De twee boeren waren aan het onderhandelen over de prijs van het kalf. Woordherkomst samenstelling van onder(bijwoord) en handelen(werkwoord)

Lees verder
2018
2023-01-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onderhandelen

onderhandelen - regelmatig werkwoord uitspraak: on-der-han-de-len 1. erover praten en het eens proberen te worden ♢ werkgevers en werknemers onderhandelen over de lonen Regelmatig werkwoord: on-der-han-de-len ik onde...

Lees verder
2007
2023-01-29
Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management

Onderhandelen

Het gaat er uiteindelijk om, om via overleg een compromis te vinden waarmee alle partijen kunnen instemmen. Kenmerkend is dat verschillende partijen verschillende doelen nastreven.

2004
2023-01-29
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

onderhandelen

(onderhandelde, onderhandeld) in België soms overgankelijk gebruikt: een contract onderhandelen, het onderhandelde contract

1992
2023-01-29
Gesprekken in organisaties

Gesprekken in organisaties

onderhandelen

Een manier van conflicthantering waarbij partijen enerzijds hun eigenbelang nastreven, maar anderzijds proberen de relatie met de ander goed te houden.

1973
2023-01-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

onderhandelen

(onderhandelde, heeft onderhandeld), met elkaar (mondeling of schriftelijk) spreken of handelen over een zaak, trachten het met elkaar over iets eens te worden; m.n. om een overeenkomst, een verdrag enz. te sluiten: zij hebben lang met elkaar onderhandeld, maar zijn het niet eens geworden.

1952
2023-01-29
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Onderhandelen

v., ûnderhannelje, bisprekke; met iem. over iets —, mei immen earne om gear wêze.

1950
2023-01-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Onderhandelen

(onderhandelde, heeft onderhandeld), een zaak met elkander (mondeling of schriftelijk) bespreken of behandelen, trachten het met elkander over iets eens te worden; inz. met het oogmerk om een overeenkomst, een verdrag enz. te sluiten: zij hebben lang met elkander onderhandeld, maar zijn ’t niet eens geworden; ik ben met hem aan ...

Lees verder
1937
2023-01-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

onderhandelen

onderhandelde, h. onderhandeld (met elkaar een zaak mondeling of schriftelijk behandelen, bespreken; trachten het met elkaar eens te worden).

1930
2023-01-29
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

onderhandelen

(onderhandelde, heeft onderhandeld) onderling, met elkander handelen: zij hebben onderhandeld om tot een akkoord te komen.

1898
2023-01-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onderhandelen

(onderhandelde, heeft onderhandeld), eene zaak met elkander (mondeling of schriftelijk) bespreken of behandelen, trachten het met elkander over iets eens te worden; inz. met het oogmerk om eene overeenkomst, een verdrag enz. te sluiten: de partijen zijn aan ’t •onderhandelen om tot eene overeenkomst te geraken; zij hebben lang met elkander onderhan...

Lees verder