Wat is de betekenis van Ondeelbaarheid?

2024-04-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

2024-04-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ONDEELBAARHEID

onderlinge, is een eigenschap van een aantal natuurlijke getallen au a2,..an, die uitdrukt, dat hun G.G.D. gelijk i is, (a1, a2,..., an) = 1. Men zegt ook: a1 a2,..., an zijn relatief priem. Is (a, b, c) = 1, dan is [ah, bh, ch) = h. Zijn a en b onderling ondeelbaar, dan b...

Gerelateerde zoekopdrachten