Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 18-10-2023

ONDEELBAARHEID

betekenis & definitie

onderlinge, is een eigenschap van een aantal natuurlijke getallen au a2,..an, die uitdrukt, dat hun G.G.D. gelijk i is, (a1, a2,..., an) = 1. Men zegt ook: a1 a2,..., an zijn relatief priem.

Is (a, b, c) = 1, dan is [ah, bh, ch) = h. Zijn a en b onderling ondeelbaar, dan bestaan twee gehele getallen p en q zodanig, dat pa + qb = 1. Het K.G.V. van twee onderling ondeelbare getallen is gelijk aan hun product. Een ondeelbaar getal of priemgetal is een van 1 verschillend natuurlijk getal, als het geen enkele echte deler heeft dan 1 en het getal zelf (z priemgetal).