Wat is de betekenis van onbehouwen?

2019
2022-11-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onbehouwen

onbehouwen - Bijvoeglijk naamwoord 1. van een persoon een lomp en ruw en zonder enige beschaving Uber krijgt een normale ceo. En wordt dus een normaal bedrijf. Dat wordt wennen! Er waren nochtans een aantal beroemde zakenlui genoemd als mogelijke opvolgers van de onbehouwen, met pek en ­veren weggest...

Lees verder
2018
2022-11-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onbehouwen

onbehouwen - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: on-be-hou-wen 1. grof en weinig verfijnd ♢ aan zijn onbehouwen gedrag kun je zien waar hij vandaan komt Bijvoeglijk naamwoord: on-be-hou-wen

Lees verder
1973
2022-11-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

onbehouwen

(het accent wisselt), bn. en bw. (-er, -st), 1. niet behouwen, ruw: een on'behouwen blok marmer; 2. (fig.) ruw, lomp, grof, ongemanierd: wat een onbehou’wen lomperd!; die onbehou'wen taal; bw., iets on'behouwen zeggen; onfatsoenlijk groot: een lelijk, onbehou'wen meubelstuk.

Lees verder
1952
2022-11-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Onbehouwen

adj., ûnbihouwen, ûnbiheind, ûnbidich, lomp.

1950
2022-11-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Onbehouwen

bn. bw. (-er, -st), 1. niet behouwen, ruw: een onbehouwen blok marmer; 2. (fig.) ruw, lomp, grof, ongemanierd: wat een onbehou'wen lomperd; die onbehou'wen taal; — bw.: iets onbehou'wen zeggen; — (flg.) ruw, lomp, wat vorm of uiterlijk gedaante betreft, onmanierlijk groot: een lelijk, onbehou'wen m...

Lees verder
1937
2022-11-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

onbehouwen

bn., bw. (eig. niet-behouwen, ruw; fig. lomp, ongemanierd): wat een onbehouwen lomperd! onbehouwen te werk gaan; zegsw. een onbehouwen stuk vlees, een lomperd.

1930
2022-11-27
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

onbehouwen

(onbə'houwən) bn. en bw. (-er, -st) 1. niet behouwen: een blok marmer; een stuk vlees, ook Fig. een lomperd. 2. lomp, ruw, ongemanierd: een kerel! iets verklaren.

Lees verder
1898
2022-11-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onbehouwen

bn. bw. (-er, -st), (van steen en hout) niet behouwen, niet door beitel of eenig ander werktuig van de ruwheid ontdaan en gladgemaakt : een onbehouwen blok marmer; — (fig.) (van pers.) ruw, lomp, grof, hetzij in vorm of uiterlijke gedaante, of wel in manieren en gedragingen, ongemanierd: ohbehouwener kerel zag ik nooit; wat een onbehouwen lom...

Lees verder