Wat is de betekenis van obligaat?

2024-02-22
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

obligaat

In de muziekwereld wordt "obligaat" gebruikt om te verwijzen naar een muzikale passage of melodie die een specifieke functie of betekenis heeft in een compositie. Het wordt vaak gebruikt om de verschillende elementen van een compositie te verbinden en een harmonieus geheel te vormen. Het obligaat is een ondersteunende melodie die wordt ge...

2024-02-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

obligaat

obligaat - Bijvoeglijk naamwoord 1. verplicht maar zonder veel oprecht gevoel Ook op Twitter stilaan weer de orde van de dag. De obligate rouwbetuigingen van politici zijn allang ondergesneeuwd, de obligate tweets over obligate rouwbetuigingen evenzeer. ...

2024-02-22
XYZ van de klassieke muziek

Katja Reichenfeld (2003)

Obligaat

Een obligaat (It. obbligato, verplicht) is een partij die niet mag worden weggelaten, in tegenstelling tot 'ad libitum': een partij die naar believen gespeeld of niet gespeeld kan worden. In de barok vindt men de aanduiding 'obbligato' bij volledig uitgeschreven klavecimbelpartijen, ter onderscheiding van de becijferde bas (zie basso continuo). Maa...

2024-02-22
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

obligaat

Obligaat betekent verplicht.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Obligaat

[v. Lat. obligatus = verbonden, verplicht, van obligare, -atum = aanbinden] I zn 1 solo van instrument met begeleiding; 2 obligaatspeler; II bn 1 verplicht; 2 afk. oblig. (muz.) met begeleiding van andere instrumenten.

2024-02-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Obligaat

verplicht; met begeleiding van andere instrumenten (muz.); solo van een instrument met begeleiding (muz.)

2024-02-22
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

obligaat

instrumentaal vaak concerterende stem, die niet weggelaten mag worden (bijv. aria’s van Bach met obligaat viool, fluit of hobo). Het tegenovergestelde is ad libitum.

2024-02-22
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Obligaat

verplicht, verbonden

2024-02-22
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Obligaat

betekent verplicht, in tegenstelling tot facultatief. Zo noemt men bacteriën, die slechts bij afwezigheid van zuurstof kunnen leven, o. anoxybiont. O. parasieten kunnen zonder hun gastheer niet bestaan.

2024-02-22
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Obligaat

noodzakelijk, onmisbaar, niet-facultatief.

2024-02-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Obligaat

(<It.), I. bw., de hoofdmelodie voordragende onder begeleiding der andere stemmen of instrumenten: obligaat zingen, spelen; II. zn. (...gaten), 1. o., de hoofdstem of melodie onder begeleiding der andere stemmen of instrumenten; solo, een bepaald voor één instrument gezet stuk, dat met begeleiding van andere instrumenten...

2024-02-22
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

obligaat

1 aj. zie obligato; 2 o. j hoofdstem in een veel stemmig muziekstuk; tussensolo voor een bepaald in strument met begeleiding van andere instrumenten.

2024-02-22
X-Y-Z der Muziek

Casper Höweler (1939)

Obligaat

verplicht. Deze uitdrukking wordt o.a. gebruikt voor instrumentale partijen, die met een zangstem concerteeren, b.v. sopraan-aria met obligate viool, resp. fluit, hobo, enz.. In Bach's Passionen en Cantaten komen tal van dergelijke obligate partijen voor, die men uit slordigheid wel soli noemt. De tegenstelling van obligaat is ad libitum.

2024-02-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

obligaat

It. obligato = eig. verplicht: 1. m. en v. obligaten (obligatist); 2. bn. (verplicht); 3. bw. (muz. de hoofdmelodie voordragende onder begeleiding der andere stemmen of instrumenten); obligaat spelen, obligaat zingen, d. i. met begeleiding; 4. o. obligaten (zelfstandige instrumentale of vocale partij in een muziekstuk; concertstuk voor é&eac...

2024-02-22
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

obligaat

o. hoofdstem in veelstemmig muziekstuk.

2024-02-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Obligaat

i/d muziek: hoofdstem of melodie; ook: een v/e bepaald instrument gezette melodie, met begeleiding door andere instrumenten.

2024-02-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Obligaat

(obligo), muziekterm voor een onontbeerlijke instrumentale partij, die concerteert met een solostem. In de generaal-basperiode kwam deze praktijk veelvuldig voor, bijv. aria voor sopraan met obligaat viool.

2024-02-22
Muziek lexicon

Mr. G. Keller en Philip Kruseman (1932)

Obligaat

(verplicht) noemt men een begeleidende stem, die niet weggelaten kan worden, zonder de waarde van het toonstuk te benadeelen. Behalve de andere begeleiding zijn het in het bijzonder die instrumentale partijen, die met een zangstem concerteeren (aria's met o. viool, hobo of fluit), waarbij de zangstem toch de hoofdpartij blijft. In den tijd, da...

2024-02-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

obligaat

(obli'ga:t) [It. obligato < Lat. obligatus. verplicht] A. bn. (...gate) en bw. Muz. de hoofdstem zingend, de hoofdmelodie voordragend onder begeleiding van andere stemmen of instrumenten: spelen. zingen. B. (obligaten) I. m. en v. Eig. persoon die obligaat zingt of speelt. II. o. Metn. 1. hoofdstem of -melodie onder begeleiding van an...

2024-02-22
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Obligaat

noodzakelijk. Obligate anaerobiën, bacteriën die alleen bij afwezigheid van zuurstof kunnen groeien.