Wat is de betekenis van Noodweer?

2023-11-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

noodweer

noodweer - Zelfstandignaamwoord 1. zeer slecht weer Delen van Nederland hadden woensdag te kampen met noodweer. noodweer - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) noodzakelijke verdediging van zichzelf of iemand anders, diens eerbaarheid of bezittingen Woordherkomst sam...

2023-11-30
Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie (2018)

Noodweer

Noodweer is het plegen van een strafbaar feit om zichzelf of een ander te beschermen tegen onmiddellijk en dreigend gevaar. Voorbeeld: iemand die een gewapende overvaller een blauw oog slaat om het vege lijf te redden. Hij kan een beroep doen op noodweer en gaat dan vrijuit. De verdediging moet in redelijke verhouding staan tot het gevaar. Er is sp...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

noodweer

noodweer - zelfstandig naamwoord uitspraak: nood-weer 1. heel erg slecht weer ♢ het was noodweer op de eilanden Zelfstandig naamwoord: nood-weer het noodweer

2023-11-30
Begrippen in de Rechtspraak

Ensie (2016)

Noodweer

Het plegen van een strafbaar feit om jezelf of een ander te beschermen tegen een onmiddellijke bedreiging. De verdediging mag niet verder gaan dan noodzakelijk is. Als noodweer is vastgesteld, is er geen sprake van een strafbaar feit.

2023-11-30
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Noodweer

Noodweer is de term voor noodzakelijke verdediging tegen een wederrechtelijke aanranding. Wanneer een dief 's nachts bij een ander persoon besluit in te breken, is er sprake van onrechtmatig gedrag. Wanneer het tot een confrontatie komt tussen de bewoner van het huis en de dief, is het niet uit te sluiten dat er geweld aan te pas komt. De bewoner h...

2023-11-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Noodweer

1. s., needwar. 2. s.n., needwaer (it).

2023-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Noodweer

I. NOODWEER o., zeer onstuimig weer, hevig onweer; gevaarlijke storm enz. II. NOODWEER v., het aanwenden van geweld tot verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen een onrechtvaardige aanranding.

2023-11-30
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Noodweer

is verdediging van lijf, eerbaarheid of goed tegen wederrechtelijke aanranding. Overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging (noodweer-exces) maakt wel de handeling wederrechtelijk, maar zo de overschrijding gevolg is van de hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt, is men niettemin niet strafbaar.

2023-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

NOODWEER

als strafrechtelijk begrip, kenschetst de toestand, waarin iemand zich bevindt, die, ter verdediging van zichzelf of van een ander tegen een wederrechtelijke aanval, een daad verricht, die anders strafbaar zou zijn, doch nu haar onrechtmatig karakter en daardoor haar strafbaarheid verliest. Van noodweer moet wel onderscheiden worden noodtoestand. H...

2023-11-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

noodweer

I. o. (hevig onweder, gevaarlijke storm, sneeuwstorm enz.). II. v. (tegenweer, door nood gedrongen, noodzakelijke verdediging bij aanranding enz.): doodslag plegen uit noodweer.

2023-11-30
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Noodweer

wordt aangenomen en niet gestraft, indien overigens strafbare handeling wordt begaan ter verdediging v. eigen of eens anders leven, bezit of eer bij wederrechtelijke aanranding.

2023-11-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Noodweer

(moraaltheologie) is het aanwenden van geweld tot afweer van een actueelen en onrechtvaardigen aanval, gericht op een rechtmatig en betrekkelijk aanzienlijk goed, dat men op een andere wijze niet doelmatig kan verdedigen. In die bepaling liggen de voorwaarden besloten, die voor het uitoefenen van het recht van n. gesteld zijn. 1° Er moet een on...

2023-11-30
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Noodweer

Noodweer - Volgens art. 41 Sr. is hij, die een op zich zelf strafbaar feit begaat, toch niet strafbaar, indien het geboden wordt door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen oogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding. Overschrijding van de grenzen der noodzakelijke verdediging is niet strafbaar, indie...

2023-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

noodweer

o., zeer onstuimig weer, hevig onweer; gevaarlijke storm enz.

2023-11-30
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Noodweer

recht van zelfverdediging, het recht om geweld met geweld te koeren in gevallen dat de bevoegde macht niet tijdig kan worden ingeroepen; steunt op de overweging dat het verkieslijker is dat de onrechtmatig aangevallene met alle middelen het volbrengen van het onrecht voorkomt, dan dat dit gestraft wordt wanneer het bedreven' is. Het recht van...

2023-11-30
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Noodweer

Noodweer is een strafregtelijk begrip. Het kenschetst den toestand, waarin iemand zich bevindt, die, ter afwering van een dreigend en dringend gevaar, tot zelfverdediging eene daad begaat, welke anders een misdrijf zou zijn, doch nu het karakter van strafbaarheid verliest. Zijne daad is slechts schijnbaar onregt, dat door de omstandigheden zijn kar...