Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 12-04-2015

2015-04-12

Noodweer

betekenis & definitie

Noodweer is de term voor noodzakelijke verdediging tegen een wederrechtelijke aanranding.

Wanneer een dief 's nachts bij een ander persoon besluit in te breken, is er sprake van onrechtmatig gedrag. Wanneer het tot een confrontatie komt tussen de bewoner van het huis en de dief, is het niet uit te sluiten dat er geweld aan te pas komt. De bewoner heeft in een dergelijk geval het recht om zichzelf, een anders lijf, eerbaarheid of goed te beschermen tegen een wederrechtelijke aanranding. Dit is grotendeels de tekst die staat in artikel 41 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht over noodweer. Wanneer de bewoner zich met gepast geweld verweerd tegen de dief, is het geweld dat de bewoner gebruikt tegen de dief gerechtvaardigd. De vraag die echter rijst, is waar de grens ligt. Indien de bewoner met een mes de dief ernstige verwondingen toebrengt, kan er worden geconcludeerd dat er geen sprake meer is van gepast geweld. Artikel 41 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht zal derhalve in een dergelijk geval niet opgaan. De rechter toetst of er daadwerkelijk sprake is van gepast geweld. Indien blijkt dat de bewoner te ver is gegaan in zijn verdediging, kan hij worden veroordeeld.