2020-01-24

Noch

Noch is een bijwoord en betekent 'ook niet.' Een synoniem van noch is evenmin. "Ray wilde noch dansen noch bier aan de bar drinken." Dit betekent dat Ray niet wilde dansen en ook geen bier wilde drinken. Noch wordt in een zin altijd in een combinatie gebruikt. Het geeft meestal aan dat een persoon het één niet wil en het ander ook niet. Noch is een oud bijwoord en wordt vrijwel niet in spreektaal gebruikt, maar uitsluitend nog in schrijftaal. Een bekend spreekwoord met 'noch' is het spreekwoor...

2020-01-24

noch

noch - voegwoord 1. en ook niet, en ook geen ♢ ze wilden eten noch drinken 1. noch op de radio, noch op de televisie heb ik het gehoord [nergens dus] Voegwoord: noch

2020-01-24

Noch

vw. (eene ontkenning aanduidende) ook niet: noch de een noch de ander, geen van beide; ik heb tijd noch lust; hij heeft kind noch kraai in de wereld.

2020-01-24

noch

noch - Voegwoord 1. dit is noch vlees noch vis Verwante begrippen evenmin

2019-03-14

Noch-Geschaft

Noch-Geschaft - een soort van tijdaffaire, men onderscheidt hierbij 2 soorten nl.: 1 e. Nochgeschaft mit Nachforderung. Hierbij heeft de kooper het recht om dezelfde hoeveelheid voor denzelfden prijs nog eens te vorderen. 2. Nochgeschaft mit Nachlieferung. Hierbij heeft de verkooper het recht om dezelfde hoeveelheid voor denzelfden prijs nog eens te leveren.

2019-10-16

Nu noch

Een der oudste Middelnederlandsche kluchten, uit de 15e eeuw, met het thema van den man, die er bij zijn vrouw ellendig aan toe is; op raad van een buurman antwoordt hij, bij al wat zijn vrouw hem zegt of doet: „Nu noch” (= toe maar, maar voort), zoodat de vrouw, als ook bezwering door den pastoor niet baat, op raad van den buurman, haar man, dien zij krankzinnig waant, nu goed gaat behandelen, tot de sul zelf de goede boerde uitbrengt. Uitg.: Leendertz, Middelned. dramatische po&eum...

2017-03-29

Vlees noch vis

Op die politieke pat ti j zal ik nooit stemmen, want dat is vlees noch vis: die partij neemt geen duidelijke standpunten in.

2017-03-29

Kant noch wal raken

Dat raakt nu kant noch wal: dat slaat nergens op.

2017-03-29

Heg noch steg weten

In Amsterdam weet ik heg noch steg: ik weet helemaal de weg niet in Amsterdam.

2020-01-09

Heg noch steg weten

ergens de omgeving totaal niet kennen

2020-01-09

Kind noch kraai hebben

Niemand hebben om voor te zorgen

2020-01-09

Vis noch vlees zijn

voor niemand een oplossing zijn

2017-03-29

Zich aan God noch gebod storen

Die kerel stoort zich aan God noch gebod: die kerel leeft er maar op los.

2020-01-09

Van toeten noch blazen weten

van iets geen verstand hebben

2020-01-09

Van god noch zijn gebod weten

slechte dingen durven doen

2020-01-09

Taal noch teken van iemand vernemen

niets van iemand horen/zien

2020-01-09

Ergens heet noch koud van worden

zich nergens iets van aantrekken

2020-01-09

Ergens part noch deel aan hebben

ergens niets van weten of niet aan deelgenomen hebben

2017-04-19

Contingent

Gewoonlijk: noch noodzakelijk noch onmogelijk. Zie modaliteiten.

2017-05-11

Heet

Heet noch koud of niet heet of koud worden (van iets), onverschillig blijven (over iets). Ook met warm noch koud. Dit beeld is gefundeerd op het universele verschijnsel dat opwinding en betrokkenheid met verhitting van het lichaam, en daarentegen onverschilligheid en afstand met verkilling samenhangen. De uitdrukking kan zich dan ook goed buiten bijbelse invloed ontwikkeld hebben, hoewel er een sterke overeenkomst is met Openbaring 3:15-16, ‘Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet...