Synoniemen van Nobel

2019-11-22

Nobel

Nobel betekent grootmoedig, of met goede bedoelingen. In vroeger woordgebruik was nobel een aanduiding voor iemand van aanzienlijke afkomst. Dit is terug te leiden naar het Latijnse nobilis, wat illuster of 'uit een goede familie' betekent. De context waarin het woord tegenwoordig meestal gebruikt wordt, heeft betrekking op een doel of streven. Als dit als nobel betiteld wordt dan is hetgeen dat nagejaagd wordt op zijn minst prijzenswaardig, wat niet wil zeggen dat het doel ook altijd bereikt w...

2019-11-22

nobel

nobel - Bijvoeglijk naamwoord 1. eerbiedwaardig. Hij heeft een nobele daad verricht. Synoniemen loffelijk

2019-11-22

nobel

nobel - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: no-bel 1. met goede en eerlijke bedoelingen ♢ hij is een eerlijk mens 2. als (van) iemand die hooggeplaatst is ♢ mevrouw Holsteijn heeft nobele gelaatstrekken Bijvoeglijk naamwoord: no-bel ... is nobeler dan ... het nobelst<...

2019-11-22

Nobel

De herinnering aan den Zweedsen uitvinder en groot-industrieel Alfred Nobel (1833—1896) wordt wel bijzonder levendig gehouden door den z.g. Nobelprijs. Deze Nobel werkte eerst met zijn vader op diens fabriek te Sint Petersburg, later (na 1859) te Stockholm, waar zij de ontplofbare stoffen bestudeerden. In 1864 vond hij de nitro-glycerine uit, een der krachtigste ontplofbare stoffen; in 1867 het dynamiet, minder gemakkelijk ontplofbaar dan nitro-glycerine. Deze stof heeft behalve in de oor...

2019-11-22

nobel

geschikt; goed; vertrouwd; veilig. Jongens, die val is nobel, de gelegenheid is schoon. Een nobel spiese, een vertrouwde herberg. Ook: gepakt. Hij is nobel.

2019-11-22

nobel

nobel - edel, edelmoedig, voortreffelijk ; adellijk.

2019-11-22

nobel

nobel - bn. (nobeler, nobelst), edel; fijn, edelaardig; voornaam

2019-11-22

Nobel

Hebr. bijbelwoord (Gr. nablas of psalterion, Vulgaat: psalterium), een muziekinstrument, dat bij de Joden in gebruik was ofwel beantwoordend aan het Grieksche psalterion of aan een Egyptisch instrument, de nefer, een soort luit of gitaar.