Wat is de betekenis van Nederlandse Antillen?

2024-02-21
Begrippenlijst Vreemdelingenbeleid

Ministerie van Justitie (2022)

Nederlandse Antillen

Dit zijn delen van het Koninkrijk der Nederlanden die in het Caribische gebied liggen te weten: Curagao, Bonaire, St. Maarten, Saba en St. Eustatius. De Rijkswet op het Nederlanderschap is ook op deze eilanden van toepassing. Zie ook Rijkswet op het Nederlanderschap en Aruba

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Nederlandse Antillen

Nederlandse Antillen - Eigennaam 1. (geschiedenis) (toponiem) een voormalig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden dat uit de eilandgebieden Aruba (tot 1986), Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten bestond. Het bestond van 1954 tot 2010

2024-02-21
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

Nederlandse Antillen

Autonoom deel van het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit de eilanden Curaçao, Bonaire, het zuidelijk deel van St. Maarten (het noordelijk deel is Frans), Saba en Sint-Eustatius. Tot 1986 hoorde het eiland Aruba er ook bij. In zijn hoedanigheid van hoofd van het Koninkrijk der Nederlanden staat de Koning ook aan het hoofd van de Nederl...

2024-02-21
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Nederlandse Antillen

Nederlandse Antillen, autonoom deel van het Koninkrijk der Nederlanden, behorende tot de Kleine Antillen in de Caribische Zee, verdeeld over de Benedenwindse Eilanden → Bonaire, → Curaçao, en de Bovenwindse Eilanden → Sint-Maarten, → Sint-Eustatius en → Saba. Tot 1986 maakte ook het Benedenwindse Eiland → Aruba er deel van uit. Vóór 1948 heetten de...

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Nederlandse antillen

Autonoom deel van het Koninkrijk der Nederlanden, behorend tot de Kleine Antillen in de Caribische Zee, verdeeld over de Benedenwindse Eilanden Aruba, Bonaire, Curagao, en de Bovenwindse Eilanden Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba; 1000 km2, 256 000 inw. ECONOMIE De agrarische sector is op de Ned. Antillen nog betrekkelijk onbelangrijk, ofschoon...

2024-02-21
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Nederlandse Antillen

autonoom deel van het koninkrijk der Nederlanden, behorende tot de Kleine Antillen in dc Caribische Zee, verdeeld over de Benedenwindse Eilanden → Aruba, → Bonaire, → Curaçao en de Bovenwindse Eilanden → Sint-Maarten, → Sint-Eustatius en → Saba.

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Nederlandse antillen

autonoom deel van het Koninkrijk der Nederlanden, behorend tot de Kleine Antillen in de Caribische Zee, verdeeld over de Benedenwindse Eilanden Aruba, Bonaire, Curagao, en de Bovenwindse Eilanden Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba; 1000 km2. Hoofdstad: Willemstad (Curagao). POLITIEK De jaren zeventig stonden in het teken van de naderende onafhank...

2024-02-21
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

NEDERLANDSE ANTILLEN

zelfstandig Rijksdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, gelegen in de Caraïbische Zee, omvat 6 eilanden van de Kleine Antillen, t.w. de 3 „benedenwindse eilanden” (beneden deN.O.-passaat) en tevens de grootste: Curaçao (115 000 inw.), Aruba (57 000), Bonaire (5400), en de 3 „bovenwindse eilanden”: St. Eustatius...

2024-02-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Nederlandse Antillen

gebiedsdeel van het Koninkrijk der Nederlanden in West-Indië, omvattende de eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba van de Eilanden Beneden de Wind, en de eilanden St Maarten (gedeeltelijk), St Eustatius en Saba van de Eilanden Boven de Wind. Totaal 1044 km2, met 137.000 inw. In 1948 is voor dit gebiedsdeel ingesteld een college van gecommit...

2024-02-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

NEDERLANDSE ANTILLEN

is de naam van een der beide Overzeese Rijksdelen van het Koninkrijk der Nederlanden, welke in Amerika zijn gelegen. Dit Rijksdeel, dat vóór de Grondwetsherziening van 1948 Curaçao was geheten, naar het hoofdeiland, omvat de eilanden Aruba, Bonaire (met Klein-Bonaire) en Curaçao (met Klein-Curaçao), ook wel...

2024-02-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Nederlandse Antillen

mv. klein gedeelte der Antillen dat een overzees gebiedsdeel van Nederland is nl. de eilanden Curaçao. Aruba, Bonaire, St.-Eustachius, Saba en de helft van het eiland St.-Maarten (St.-Martin), 1044 km2,128 000 inw. NEDERLANDEN (SOEVEREINEN EN REGENTEN)

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Nederlandse Antillen

autonoom deel van het Koninkrijk der Nederlanden, behorend tot de Kleine Antillen in de Caribische Zee, verdeeld over de Benedenwindse Eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, en de Bovenwindse Eilanden Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba; 1000 km2, 239800 inw. Hoofdstad: Willemstad (Curaçao). BEVOLKING De officiële taal is Nederlands...