Wat is de betekenis van Nederlandsch onderdaanschap?

1933
2023-02-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Nederlandsch onderdaanschap

Naast het Nederlanderschap kent de Ned. wet het Ned. onderdaanschap, dat toekomt aan alle Nederlanders, en voorts het grootste gedeelte der inboorlingen der overzeesche gebieden (wet van 10 Febr. 1910). Ned. onderdanen, die in Nederland ingezetenen zijn, hebben het actief en passief kiesrecht. Struycken.

Lees verder