Wat is de betekenis van muntbiljet?

2024-07-19
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-19
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

muntbiljet

muntbiljet - Papiergeld dat in de plaats moest komen van munten. Werd ten tijde van metaalschaarste door de Staat uitgegeven en niet door de centrale bank. In Nederland bestaan geen muntbiljetten meer.

2024-07-19
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Muntbiljet

papieren geld dat niet door metaal gedekt is, maar toch een wettig betaalmiddel is

2024-07-19
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Muntbiljet

van Staatswege uitgegeven papiergeld. In Ned. thans M.-en van ƒ 2,50 en van ƒ 1,— (zilver bons).

2024-07-19
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

muntbiljet

('mund) o. (-ten) Eert. bankbiljet.

2024-07-19
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

muntbiljet

o. (-ten), door de staat uitgegeven papieren geld in kleine coupures dat niet door metaal gedekt is, maar toch wettig betaalmiddel is. Soms dienen muntbiljetten ter vervanging van munten in tijden waarin materiaalschaarste of oppotting de muntenomloop in gevaar brengt. De assignaten tijdens de Franse Revolutie en de Duitse Reichskassenscheine v&oac...

2024-07-19
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Muntbiljet

Muntbiljet - door den staat uitgegeven renteloos papiergeld, dat bestemd is om de plaats van munten te vervangen en dat wettig betaalmiddel is. Muntcollege. Bij de wet van 1 Juni 1850 Stbl. 25 omtrent het toezicht en de zaken over de munt worden deze opgedragen aan het hoofd van het departement van Financiën en onder diens opperbeheer, aan een Munt...

2024-07-19
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Muntbiljet

credietpapier in omloop gebracht door den Staat; van 1840—1904 waren er in Nederland muntbiljetten van 10 en 50 gulden; in laatstgenoemd jaar zijn deze ingetrokken en sedert zijn er hier te lande alleen nog bankbiljetten.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-19
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Muntbiljet

Muntbiljet o. (-ten), door den staat uitgegeven papieren geld; in 1904 zijn de muntbiljetten ingetrokken; ...BLOK, o. (-ken), metalen blok waarop het muntplaatje bij het stempelen gelegd wordt; ...BOEK, o. (-en), boek waarin de afbeelding en de waarde der gangbare munten voorkomen; ...BRIEFJE, o. (-s), papieren geld, (ook) bewijs door den muntmee...

Gerelateerde zoekopdrachten