Wat is de betekenis van MOT?

2022
2022-08-13
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

mot

1) (19e eeuw) (Amsterdam, Barg.) ruzie; twist. Het WNT denkt aan een verband met het Groningse 'motten' (mopperen), al kan ook gedacht worden aan het Zuid-Ned. 'mot' (klap, slaag). Vgl. nog: bonje*; gedonder*; gedondersteen*; geklootviool*; gesteggel (gestechel)*; heibel*; heilie*; hommeles*; kift*; kiksaus*; krupsie*; lampe*; landing*; matschuddin...

Lees verder
2019
2022-08-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

mot

mot - Zelfstandignaamwoord 1. (f)/(m) (dierkunde) een vlinderachtig insect Daar vliegt een mot, zie je haar? 2. (f)/(m) (insecten) Tineola bisselliella de klerenmot, waarvan de larven kledingstukken aanvreten Er zitten motten i...

Lees verder
2018
2022-08-13
Openbaar Ministerie

Begrippenlijst Openbaar Ministerie

MOT

MOT staat voor Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

2018
2022-08-13
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

mot

mot - zelfstandig naamwoord 1. grauw vlindertje waarvan de larven textiel eten ♢de motten hebben gaten in de deken gemaakt 1. de mot zit in die trui [er zitten mottengaten in] 2...

Lees verder
2017
2022-08-13
Prostituees en pooiers

Jargon & Slang van Prostituees en pooiers

Mot

Mot - vrouw van lichte zeden. Volgens het WNT verwant met Hd. Mutze = vrouwelijk schaamdeel. Volgens Moormann kende men ca. 1731 te mot gaan: te hoer gaan; een motkaasie was toen de aanduiding voor een bordeel.

2003
2022-08-13
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

MOT

MOT - Afkorting van Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

1998
2022-08-13
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Mot

1. in de - hebben,in de gaten hebben; in het oog houden. Deze informele uitdr. werd al opgetekend door Molema. Vgl. in de snot/het snotje hebben; in de snuf hebben; in de kieren hebben; in de lamp(ies) hebben. 2. - (aan de knikker),ruzie, twist, herrie. Het Bargoense motis misschien verwant met Zuid- Nederlands mot‘klap, slag7? Het WNT denkt aan Gr...

Lees verder
1994
2022-08-13
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Mot

(uitspr: moo) [Fr., van VLat. mottum = Lat. muttum, van muttire = mompelen, prevelen] woord; mot à mot, woord voor woord.

1971
2022-08-13
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Mot

Mot - oog van touw, boven de schoothoek van een fok aan het achterlijk gemaakt, om een boom of fokkeloet in te kunnen steken om de fok uit te zetten bij voor-de-wind varen.

1955
2022-08-13
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Mot

(Barg.) twist, ruzie; herrie

1952
2022-08-13
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Mot

s., mot, slytmot; door — beschadigd, mottich; door — verteerd worden, (for)motsje.

1952
2022-08-13
Frans woordenboek

Frans woordenboek 1950

Mot

woord; woordje, lettertje; gezegde; un mot, deux mots, een paar woordjes; bon mot, geestigheid; mots croisés, kruiswoorden(raadsel); grands mots, hoogdravende woorden; gros mots, scheldwoorden, gemene woorden, vloeken; un petit mot, een woordje (lettertje); le mot de Cambronne = merde; le mot de l’énigme, de oplossing van het ra...

Lees verder
1949
2022-08-13
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

mot

twist.

1937
2022-08-13
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

mot

I. v. motten; dierk. in het mv. vlindersoort, waarvan de larven een kokertje maken van de stoffen, welke zij aldus vernietigen; Lat. tineïdae: de korenmot, pelsmot, klerenmot; in dit laken is de mot; zegsw. de mot in de maag hebben, erge honger; jenever, dat houdt de mot uit de maag enz., volkstaal. II. v.; fijne regen, stofregen, alleen nog i...

Lees verder
1937
2022-08-13
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Mot

Fijn verdeelde stof, fijn afval van hout, spaanders; eiken mot om visch te rooken. Ham wordt gerookt boven een smeuleftd vuur van eiken zaagsel en eiken mot. Verteerde stalmest. Een mesthoop in een weiland, bestaande uit verteerde mest met aarde gemengd, heet een mothoop, ook wel toemaakhoop of pluishoop.

Lees verder
1933
2022-08-13
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Mot

vlindertje; meest voork. kleermot, die eieren legt in wollen kieeding, waarmee de larven zich voeden. Ook de pelsmot en graanmot.

1933
2022-08-13
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Mot

➝ Motten.

1926
2022-08-13
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Mot

De motten (tineïdae) vormen een familie van de orde der vlinders of schubvleugeligen (lepidoptera) en wel van de onderorde der kleinvlinders (microlepidoptera). Het zijn ook werkelijk kleine, teere, maar sierlijke vlinders, wier rupsjes of larven echter heel wat schade kunnen aanrichten in kleeren en tapijten en ook in koren. De korenmot (tine...

Lees verder
1916
2022-08-13
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Mot

Mot, - een vaartuig van de familie der tjalken, voorkomend in O.-Friesland en wel als binnenmot, buitenmot en spitsemot. De beide eerste verschillen alleen in grootte en hebben veel overeenkomst met de Groningsche tjalk. De spitsemot is voor en achter scherp gebouwd. Zie fig.