Wat is de betekenis van Mosterd na de maaltijd?

2020
2021-01-26
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

mosterd na de maaltijd

iets wat eigenlijk veel te laat komt. iets wat eigenlijk veel te laat komt; vijgen na Pasen. Voorbeelden: Achteraf bezien hadden we de zaak toen al grondiger kunnen uitspitten. Maar dat is mosterd na de maaltijd. Karel Van Miert, Mijn jaren in Europa, 2000 Ja, als de zaken uit de hand lopen, dan krijgen we een parlementair on...

Lees verder
1977
2021-01-26
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Mosterd na de maaltijd

gezegd van iets (noodzakelijks) waarvan men geen dienst meer kan hebben omdat het te laat komt. Het spr. schijnt ontleend te zijn aan het Frans (servir de la moutarde après diner), het komt het eerst voor bij Goedthals, blz. 112 (a° 1568). Het oudere Ndl. synoniem is vijgen na Pasen (GDS 110), met de Fri. variant aeijen nei peaske. In he...

Lees verder