Wat is de betekenis van Moeder Gods?

2004
2023-01-28
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Moeder Gods

Moeder Gods is de titel aan Maria gegeven door de kerkvaders van het Concilie van Efeze (431). De uitzonderlijke verering van de Moeder Gods is te verklaren uit de speciale plaats die zij in de Verlossing inneemt. Door haar uitverkiezing kon de menswording van Christus verwezenlijkt worden. Door de titel Moeder Gods (Theotokos: zij die God gebaard...

Lees verder
1967
2023-01-28
Kerkelijk woordenboek

Termen uit het katholieke leven (1967)

Moeder Gods

zie Maria.

1926
2023-01-28
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Moeder Gods

Zoo werd reeds in de oude kerk Maria (Luc. 1 :35) genoemd, en de Roomsche kerk duidt haar bij voorkeur aan met dien naam. Ofschoon deze naam niet in de Schrift voorkomt, bestaat er op zichzelf geen bezwaar tegen. Want wel bracht Maria den Zaligmaker alleen naar Zijn menschelijke natuur ter wereld, maar toch was het de persoon des Zoons van God die...

Lees verder