Wat is de betekenis van Missus regis?

2024-06-17
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Missus regis

Missus regis (Lat. missus, gezondene), in het → Frankische Rijk door de Koning uitgezonden commissarissen, belast met de controle op de handelingen van graven, bisschoppen en andere heren. Hij vertegenwoordigde het koninklijk gezag en bezat daarom koninklijke bevoegdheden. De Koning gaf deze boden instructies mee (capitularia missorum). Het rijk va...

2024-06-17
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Missus regis

(koningsbode: Lat. missus, gezondene), (Frankische Rijk) de door de koning uitgezonden commissaris. belast met de controle op de handelingen van graven, bisschoppen e.d. Hij vertegenwoordigde het koninklijk gezag en had als zodanig koninklijke bevoegdheden: kreeg van de koning instructies mee (capitularia missorum). Ten tijde van Karel de Grote was...