Wat is de betekenis van MEDISCH TUCHTCOLLEGE?

2024-07-15
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

MEDISCH TUCHTCOLLEGE

lichaam voor rechtspraak in de besloten kring van vakgenoten, gebaseerd op de medische Tuchtwet van 1930. Een klacht, geuit tegen een arts, wordt behandeld door een college, bestaande uit vier medici en een jurist. De klacht moet schriftelijk worden ingediend.Vooronderzoek volgt, wanneer de klacht gegrond wordt geacht. Bij de terechtzitting worden...

2024-07-15
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

medisch tuchtcollege

Ned. college, ingesteld krachtens de Medische Tuchtwet van 2.7.1928. Er zijn medische tuchtcolleges gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, ’s-Gravenhage en Eindhoven. Men kan er tuchtzaken aanhangig maken, appel is mogelijk bij het Centraal Medisch Tuchtcollege. Voor België: medisch tuchtrecht.