Wat is de betekenis van medisch model?

2024-07-18
Encyclopedisch woordenboek van de psychologie

Piet van der Ploeg (2007)

medisch model

1. Een benadering onder andere in de psychiatrie waarbij men verondersteld dat er een direct verband is tussen iemands psychopathologie en de biologische oorzaken die hier aan ten grondslag liggen en dat deze laatste de focus moet zijn voor behandeling van een psychische stoornis. Zie onder andere leer- of onderwijsmodel klinische psychologie. 2. B...

2024-07-18
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

medisch model

term ter aanduiding van een sterk biologisch en lichamelijk gerichte kijk op de gezondheidsproblemen van mensen. Het medisch model bevordert een eenzijdig lichamelijke en curatieve gezondheidszorg binnen een ziekenhuis of ander geneeskundig instituut, en heeft b.v. weinig aandacht voor preventieve geneeskunde. Allerlei levensproblemen, zoals arbeid...