Wat is de betekenis van Marius?

2020
2021-07-28
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Marius

De naam is waarschijnlijk niet afgeleid van Latijns mare 'zee' (vergelijk Marinus), zoals meestal gezegd wordt, maar van Latijns mas, genitief (tweede naamval) maris, 'man'. De betekenis is in dat geval dus 'de mannelijke'. Heiligennaam: Marius en Martha waren martelaren, waarschijnlijk omstreeks 304, tijdens Diocletianus; kerkelijke feestdag: 19 j...

Lees verder
2019
2021-07-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Marius

Marius - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

Lees verder
1969
2021-07-28
Pieter Scheen

Rode Scheen: Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

Marius

Marius - zie Jan Marius Reijnerse.

1964
2021-07-28
voornamen

Voornamenboek

Marius

m De naam is waarschijnlijk niet afgeleid van Lat. mare ‘zee’ (vgl. Marinus), zoals meestal gezegd wordt, maar van Lat. mas, gen. maris, ‘man’. De betekenis is in dat geval dus 'de mannelijke'. Heiligennaam: Marius en Martha waren martelaren, waarschijnlijk ca. 304, tijdens Diocletianus; kerk. feestdag: 19 jan.

Lees verder
1950
2021-07-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Marius

GA'IUS —, Rom. veldheer en staatsman (156—86), zeven maal consul, van geboorte een boerenzoon uit Arpi'num, redder van Rome door overwinningen op Jugur'tha, de Teutonen en de Cimbren. Hij reorganiseerde het Rom. leger. Hoofd der volkspartij tegenover Sulla, het hoofd v. d. senaatspartij, voor wie hij in 88 uit Rome moet v...

Lees verder
1933
2021-07-28
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Marius

(156/86 v. Chr.), Rom, veldheer, die de → Kymbren en → Teutonen versloeg en een belangrijke rol speelde i/d len Rom. burgeroorlog.

1926
2021-07-28
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Marius

I. Marius Cajus, een Romeinsch veldheer, zoon van een landbouwer, geboren in de stad Arpinum 155 v. C. In 115 werd hij praetor in Spanje. Daarna trad hij in het huwelijk met Julia, tante van Julius Caesar. In 109 werd hij consul te Rome. Hij werd tegen den wensch van d.en Senaat belast met het voeren van den oorlog tegen Jugurtha. Deze werd bij C...

Lees verder
1870
2021-07-28
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Marius

Marius (Cajus), een Romeinsch veldheer, de overwinnaar van Jugurtha en van de Cimbren en Teutonen, was de zoon van een landbouwer en aanschouwde het levenslicht in de Latijnsche stad Arpinum omstreeks het jaar 157 vóór Chr. Reeds vroeg onderscheidde hij zich in de krijgsdienst en hoewel hij door den invloed van Patriciërs het ambt van volkstribuun...

Lees verder