Wat is de betekenis van Leonardus Marius?

1982
2021-08-02
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

Leonardus MARIUS

(Goes 12 juni 1588— Amsterdam 18 okt. 1658). Priester. Heette eigenlij k Leonardus Klaaszoon, maar gaf de voorkeur aan het Latijnse Marius = de Zeeuw. Studeerde op het seminarie van Amsterdam, maar ging later naar Keulen en werd opgenomen in het Hollands seminarie ‘de Hoge Heuvel’. Zijn oversten noemden hem ‘zeer jeugdig van...

Lees verder
1949
2021-08-02
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Leonardus Marius

(1588-1652), Ned. priester, 16301652 pastoor van het Begijnhof te Amsterdam, vicaris-generaal van Haarlem. Schreef een werkje over het Sacrament van Mirakel. Was betrokken bij Vondel’s bekering tot het R.K. geloof.

Lees verder
1933
2021-08-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Leonardus Marius

Ned. priester. * 12 Juni 1588 te Goes, ✝ 18 Oct. 1652 te Amsterdam. Studeerde te Amsterdam (onder Eggius) en te Keulen, waar hij promoveerde tot doctor in de theologie. M. werd hoogleeraar, later ook president aan den Hoogen Heuvel (➝ Priesteropleiding); 1630-’52 pastoor van het Begijnhof te Amsterdam, kanunnik en vic. gen. van Haarlem. Hij i...

Lees verder