Wat is de betekenis van manufactuur?

2019
2023-02-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

manufactuur

manufactuur - Zelfstandignaamwoord 1. manufacturen: geweven stoffen Eenmaal volwassen trouwden de vrouwen, ondanks pogingen om in Amsterdam leuke jongens te ontmoeten, allebei met een Tukker. Annie werkte in de gezinszorg, Gerda bestierde in Enter met haar man kruidenierszaak Mekenkamp. Later handelde de za...

Lees verder
1997
2023-02-06
Klinische psychologie

Theorieën en psychopathologie

manufactuur

Een vorm van organisatie van de arbeid waarbij iedere arbeider een ongeveer gelijk onderdeel van het totale productieproces voor zijn of haar rekening neemt, onder toezicht van een voorman of -vrouw.

1973
2023-02-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Manufactuur

[Lat. manu, met de hand, facere, maken], v., bedrijfsvorm, opgekomen in de steden van de 16e eeuw en later, waarin de in dienst van een ondernemer-koopman staande en in één ruimte samengebrachte werknemers in handwerk goederen vervaardigden, waarbij de grondstoffen en eenvoudige gereedschappen door die ondernemer ter beschikking werde...

Lees verder
1970
2023-02-06
Antiek encyclopedie

De grote encyclopedie van antiek

Manufactuur

(v. Lat. manus=hand en Fr. facture = maaksel). 18de-eeuwse term waarmee een werkplaats of fabriek voor aardewerk en porselein of tapijtweverijen werd aangeduid.

1959
2023-02-06
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Manufactuur

In 18de eeuw benaming voor werkplaats of fabriek van aardewerk en porselein of van tapijtweverijen.

1955
2023-02-06
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Manufactuur

bedrijfsvorm, waarbij in fabrieken met de hand of eenvoudige machine goederen voor de markt werden vervaardigd.

1948
2023-02-06
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

manufactuur

v. werkplaats, waar hand- of kunstvoort brengselen in menigte vervaardigd worden.

1937
2023-02-06
Pegasus

S. van Praag (1937)

manufactuur

v. atelier waar manufacturen vervaardigd worden; productiestelsel, waarbij een aantal arbeiders in een werkplaats van een werknemer werken, zonder moderne machines; overgangsvorm tussen het middeleeuwse handwerk en de moderne industrie.

Lees verder
1914
2023-02-06
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

manufactuur

manufactuur - v., fabriek.

1910
2023-02-06
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Manufactuur

Manufactuur - de vervaardiging van goederen en voorwerpen, ook de werkplaats, waar die vervaardiging plaats heeft.

1908
2023-02-06
Vivat

Schrijver op Ensie

Manufactuur

(van lat. manu factus, met de hand gemaakt) handenarbeid (in tegenstelling met machinalen arbeid), ook werkplaats voor handenarbeid. Manufacturen noemt men tegenwoordig algemeen voortbrengselen der textielnijverheid (weefsels en goederen van wol, linnen, katoen en zijde).

1906
2023-02-06
wink

Wink's vreemde woordenboek

Manufactuur

vr. Lat., productiewijze waarbij wel meerderen in één locaal werken en voor de markt produceeren, maar zonder verdeeling van arbeid en gebruik van machines.

1864
2023-02-06
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

manufactuur

manufactuur - v. (manufacturen), werkplaats waar handenarbeid verricht wordt