Wat is de betekenis van Litteeken?

1933
2021-06-13
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Litteeken

Weefselnieuwvorming in het lichaam, die verloren gegane weefseldeelen vervangt. Het l. is afhankelijk van vorm, plaats en aard der wonde, van individueele factoren (constitutie) en ten deele van de wijze van behandeling.

1921
2021-06-13
Levende taal

T. Pluim - 1921

Litteeken

staat voor lijk-teeken (Middelned. lijcteecken), d.i. teeken in ’t vleesch. Zie Lichaam.

1919
2021-06-13
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Litteeken

eig. vleesch-teeken, van lijk — lichaam, in welk woord het ook een samenstelling vormt met het woord haam, hulsel; dit van denzelfden stam als hemd — bedeksel, en dial. hemelen — wegbergen, dan = opruimen en opsieren, waarvan ophemelen, welk woord onder invloed kwam van hemel. Nu is lijk = dood lichaam, vroeger niet en zeide men o...

Lees verder
1898
2021-06-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Litteeken

Litteeken o. (-s, -en), overblijvend teeken eener wond na hare genezing zijn gelaat is vol litteekens; — (plantk.) aanhechtingsplaats der bladeren, na hun af vallen nog merkbaar. LITTEEKENTJE o. (-s).

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten