Wat is de betekenis van literair agent?

2024-03-04
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

literair agent

iemand die voor zijn beroep de zakelijke belangen van een auteur behartigt. Voorbeelden: Bovendien is het waarschijnlijk dat de komende jaren ook een ander 'Amerikaans' fenomeen zijn intrede zal doen: de literaire agent, die de zakelijke belangen van verschillende auteurs behartigt in plaats van de uitgever. NRC, 1994...

2024-03-04
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

literair agent

iemand die - tegen provisie - auteurs en uitgevers bij elkaar brengt alsook - vooral internationaalbemiddelt tussen uitgevers onderling, met name met het oog op overname van rechten bij vertalingen.