Wat is de betekenis van letale factor?

1974
2023-02-04
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

letale factor

(L., letum = dood), een erfelijke factor die bij homozygotie leidt tot typen, die voor, bij of vlak na de kieming of geboorte sterven. Pelargonium zonale var. aurea: geranium met gele bladeren. Bij zelfbestuiving treft men in de nakomelingschap twee fenotypen aan in de verhouding 2 : 1 (geel-groen). In het kiembed worden 25% witte plantjes aangetr...

Lees verder