Wat is de betekenis van legaal?

2019
2022-05-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

legaal

legaal - Bijvoeglijk naamwoord 1. in overeenstemming met de wet Het aantal legale manieren om te demonstreren is danig ingeperkt.

Lees verder
2018
2022-05-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

legaal

legaal - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: le-gaal 1. wat in een regel van de overheid is vastgelegd ♢ hij is legaal in dit land Bijvoeglijk naamwoord: le-gaal de/het legale ... iets legaals ...

Lees verder
1994
2022-05-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Legaal

[Lat. legalis = de wet betreffend, van lex, legis = wet, verwant met legere = bijeenlezen] wettig, wettelijk toegestaan.

1993
2022-05-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Legaal

wettig; wettelijk

1981
2022-05-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Legaal

wettig, met de wet in overeenstemming; tegenstelling: illegaal, legaat', 1. een pauselijk afgezant; 2. bij testament gedane schenking. Hij aan wie een legaat wordt vermaakt heet legataris. Hij is geen erfgenaam, omdat hij niets te maken heeft met de schulden van de nalatenschap.

Lees verder
1973
2022-05-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

legaal

[Fr.], bn. (-galer, -st), wettig, wettelijk; bij de wet toegelaten: langs legale weg.

1955
2022-05-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Legaal

wettig, wettelijk

1950
2022-05-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Legaal

(<Fr.), bn. (...galer, -st), wettig, wettelijk; bij de wet toegelaten.

1948
2022-05-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

legaal

wettig, wettelijk.

1937
2022-05-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

legaal

bn., bw.; legaler, legaalst (Fr. légal, Lat. legalis: wettig; wettelijk geoorloofd).

1910
2022-05-27
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Legaal

Legaal - wettig.

1898
2022-05-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Legaal

LEGAAL, bn. (...galer, -st), wettig, wettelijk, rechtmatig.

1864
2022-05-27
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

legaal

legaal - bn. (legaler, legaalst), wettig, wettelijk, rechtmatig