Wat is de betekenis van LEEN- EN TOLKAMER?

1985
2021-04-17
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

LEEN- EN TOLKAMER

typisch Brabantse instelling tijdens het hertogdom o.m. in ’s-Hertogenbosch, Leuven, Tienen, Brussel en Antwerpen, met als taak o.a. om na te gaan of in de dorpsrekeningen posten voorkwamen, die strijdig waren met de wetten van het land. Zij verpachtte tienden, was verantwoordelijk voor de grote schouw en voor het beslechten van geschillen bi...

Lees verder