Wat is de betekenis van Lang vasten is geen brood sparen?

1977
2021-12-08
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Lang vasten is geen brood sparen

uitstel is geen afstal, immers als men het eten lang uitstelt, eet men daarna des te meer. Reeds in GDS (bl. 69). Hd .fasten is nicht Brot sparen; Fr. double jeûne, double morceau.

Lees verder
1925
2021-12-08
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Lang vasten is geen brood sparen

Uitstel is geen afstel (omdat men na het vasten des te meer eet). Vgl. Campen, 69: lange vasten is ghien broodt sparen; V.d. Venne, 240: Langh vasten is gheen Broot sparen; Tuinman II, 35; Brieven v.B. Wolff, 146: Lang vasten is by my geen broodspaaren, en nu doe ik dien kerfstok eens in eenen af; Harreb. I, 97 a; Ndl. Wdb. III...

Lees verder