Wat is de betekenis van Landdrost?

2024-07-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-22
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Landdrost

zie Prefect.

2024-07-22
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Landdrost

[v. land, en MNed. drossate = stadhouder] baljuw; bestuurder van een gebied dat nog niet bij een gemeente of provincie is ingedeeld.

2024-07-22
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Landdrost

Landdrost, 1. andere benaming van → drost of → baljuw; 2. hoofd van een bijzondere politie in West-Friesland en in het Noorderkwartier. Hij was geen baljuw, maar had tot taak vagebonden te vervolgen. Ook in andere streken kwamen dergelijke landdrosten voor; 3. hoofd van een departement tijdens het Koninkrijk → Holland (1806-1810); 4. bestuurder van...

2024-07-22
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Landdrost

zie drostambt.

2024-07-22
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Landdrost

1. andere naam voor→ drost of → baljuw; 2. landdrost over West-Friesland en het Noorderkwartier. Deze was geen baljuw, maar hoofd van een bijzondere politie, die vnl. tot taak had het vervolgen van vagebonden. Ook in andere streken kwamen dergelijke landdrosten voor. Tijdens het Koninkrijk Holland stonden zij aan het hoofd der departement...

2024-07-22
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

LANDDROST

Hoogste prov. ambtenaar (1807-11), van 1811-15 prefect geheten.

2024-07-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Landdrost

m. (-en), (gesch.) voorheen zeker rechterlijk of administratief ambtenaar.

Wil je toegang tot alle 17 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Landdrost

(1), tijdens het Koningrijk Holland (1806—1810) titel van het hoofd van een departement; (2) bestuurder van een Europees gebied van Ned., dat nog niet in de provinciale en gemeentelijke indeling is opgenomen. In die gebieden oefent de L. de bevoegdheden van burgemeester, college van B. en W. en gemeenteraad uit, o.a. in de N.O.polder en de i...