Wat is de betekenis van LAGÔA DOS PATOS?

2023-10-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

LAGÔA DOS PATOS

een lagune in het Z.O. van Brazilië, ter lengte van 240 km en een gemiddelde breedte van 40 km. Van de er in uitstromende rivieren is de Jacuhy de grootste. Aan de diepe ingang ligt de belangrijke haven Rio Grande (de vijfde grote haven van het land), de meest zuidelijk gelegen Braziliaanse haven, die toegankelijk is voor zeeschepen. Aan het a...