Wat is de betekenis van kuipen?

2024-05-28
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

kuipen

kuipen - Werkwoord 1. (ov) met ijzeren banden samenvoegen bij de fabricage van tonnen 2. (ov) in een kuip leggen om te bewaren 3. (figuurlijk) (intr) intrigeren, samenspannen (met slinkse (ook oneerlijke) streken te werk gaan, een heimelijke invloed aanwenden om zijn doel te bereiken) kuipen - Zelfstandignaamwoord 1. me...

2024-05-28
Wijn & drank Encyclopedie

Jan Zellenrath (1979)

Kuipen

Alles dat te maken heeft met vaten, tonnen en kuipen, met name de fabricage en reparatie daarvan; het door een kuiper ontvangen honorarium voor een gedaan karwei. → AANHANGSEL C

2024-05-28
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Kuipen

v., kûpje.

2024-05-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

kuipen

I. kuipte, heeft gekuipt; een kuip maken; in de kuip doen; (misschien = II.) II. kuipte, heeft gekuipt; intrigeren, arglistige middelen aanwenden, in ’t geheim samenspannen, met listige kunstgrepen invloed of voordeel trachten te winnen.

2024-05-28
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

kuipen

('kuipən) (kuipte, heeft gekuipt) 1. een kuip maken : een vat uit duigen gekuipt. 2. in de kuip doen, inzouten. 3. arglistige middelen aanwenden, in het geheim samenspannen, om een voordeel te behalen, intrigeren : de grootste meester in het -, ziet vaak zijn werk in duigen vallen.

2024-05-28
Etymologisch Woordenboek

Amsterdam University Press

2024-05-28
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Kuipen

KUIPEN, (kuipte, heeft gekuipt), vaten of tonnen binden; het kuipersambacht uitoefenen: (fig.) oneerlijke middelen aanwenden om zichzelven of anderen aan een ambt enz. te helpen of een tegenstander ten val te brengen; in het geheim samenspannen.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-28
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)