Wat is de betekenis van kubiek?

2019
2021-05-11
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kubiek

kubiek - Bijvoeglijk naamwoord 1. (wiskunde) met de vorm van een kubus, dezelfde inhoud hebbend als een kubus met ribben van deze maat De doos had een inhoud van twee kubieke meter. Verwante begrippen vierkant, vierkante

Lees verder
2018
2021-05-11
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kubiek

kubiek - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ku-biek 1. uitdrukking van een inhoud met de grootte van een kubus met de genoemde maat ♢ in deze tank kan 200 kubieke meter vloeistof Bijvoeglijk naamwoord: ku-biek de/het k...

Lees verder
1994
2021-05-11
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Kubiek

afk. kub. [Fr. cubique, van Gr. kubikos = de kubus betreffend; zie kubus] I zn derde macht; kubiek meter, m3; in de derde macht; kubiek wortel, derdemachtswortel; II bn in de vorm van een kubus.

Lees verder
1993
2021-05-11
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Kubiek

dobbelsteenvormig; inhoudsaanduiding (met lengte-eenheid); derde macht

1973
2021-05-11
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

kubiek

[<Lat.] (het accent wisselt), I. bn., 1. kubus-, teerlingvormig: een kubiek’ gebouw; 2. verbonden met een lengtemaat ter uitdrukking van een inhoud ter grootte van een kubus met de genoemde maat als rib: dat glas kan 300 ku’bieke centimeter water bevatten; vandaar (ook aaneengegeschreven) als inhoudsen hoeveelheidsmaat: de inhoud bed...

Lees verder
1950
2021-05-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Kubiek

(<Fr.-Lat.) [accent in de bet 1. en 3. kubiek', bet. 2. ku'biek] bn., 1. kubus-, teerlingvormig : een kubiek gebouw; 2. verbonden met een lengtemaat ter uitdrukking van een inhoud ter grootte van een kubus met de genoemde maat als rib : dat glas kan 300 kubieke centimeter water bevatten ; — vand. (ook...

Lees verder
1949
2021-05-11
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Kubiek

(= Lat. cubicus = Gr. kubikós;→kubus). Kubusvormig. Kubiek of kubisch wordt gebruikt in de kristallographie als naam voor het stelsel waarvan de kubus de grondvorm is.

Lees verder
1948
2021-05-11
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

kubiek

kubisch, dobbelsteenvormig; kubieke meter, m. maat, die 1 m. lang, breed en hoog is; kubiekwortel, m.derde-machts-wortel.

Lees verder
1916
2021-05-11
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Kubiek

Kubiek - ; kubieke meter beteekent kubus, waarvan de ribbe een meter lang is, in ruimeren zin ook ruimtelijke inhoud gelijk aan den genoemden kubus; evenzoo kubieke centimeter, enz. Overal waar men den centimeter als lengteeenheid kiest, kiest men den kubieken centimeter als inhoudseenheid.

1910
2021-05-11
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Kubiek

Kubiek - ook: kubus of teerling; een lichaam door zes gelijke vierkante vlakken begrensd.

1898
2021-05-11
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Kubiek

Het begrip kubiek heeft 2 verschillende betekenissen: 1. kubiek - KUBIEK bn. teerlingvormig, met drie afmetingen kubieke meter, kubieke voet, ter berekening van den inhoud van lichamen. 2. kubiek - KUBIEK o. (-en), derdemacht: negen in 7 kubiek, negen tot de derdemacht.

Lees verder
1864
2021-05-11
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

kubiek

kubiek - o. (kubieken), teerling