Wat is de betekenis van Krediet?

2021
2022-05-21
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Krediet

De term krediet wordt in de financiële wereld vaak gebruikt als synoniem voor lening. Bij een krediet wordt een product, dienst of geldbedrag geleverd welke binnen een bepaalde termijn wordt terugbetaald. Deze betaling kan ook in de vorm van een dienst zijn. Vaak wordt over krediet een rente gevraagd. Kredietverlening is de mogelijkheid om met verm...

Lees verder
2019
2022-05-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

krediet

krediet - Zelfstandignaamwoord 1. (financieel) een lening van geld Ik heb zojuist een krediet aangevraagd om de nieuwe auto te kunnen betalen. 2. (figuurlijk) vertrouwen krediet verspelen betekent ongeveer hetzelfde als "vertrouwen verspelen"...

Lees verder
2018
2022-05-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

krediet

krediet - zelfstandig naamwoord uitspraak: kre-diet 1. geld dat je tijdelijk krijgt en dat je later terug moet betalen ♢ hij kreeg voor die verbouwing een krediet van de bank 1. doorlopend krediet ...

Lees verder
2003
2022-05-21
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

krediet

krediet - Ander woord voor lening van bijvoorbeeld een bank aan een klant. Ook wel de verhouding die ontstaat wanneer iemand een bepaalde prestatie verricht, terwijl de overeengekomen tegenprestatie van iemand anders pas later zal worden verricht.

1999
2022-05-21
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Krediet

zie Visites.

1998
2022-05-21
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Krediet

neuken op periodieke onthouding (beoefenen). Slanguitdr. Vgl. Vaticaanse roulette. Voor toelichting op het woord neuken, voorkomend in talrijke uitdr., zie dat neukt niet.

Lees verder
1994
2022-05-21
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Krediet

[zie credit] vertrouwen of goede naam in zakelijke relaties; verleend uitstel voor betaling; geleend geld.

1993
2022-05-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Krediet

uitstel van betaling; vertrouwen; toegezegd geld

1990
2022-05-21
Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Krediet

Het verstrekken van geld voor een bepaalde periode. Er zijn allerlei soorten indelingen in kredieten: 1. Met betrekking tot de duur: -Kort krediet, met een looptijd tot één jaar. -Lang krediet, met een looptijd van langer dan één jaar. 2. Consumptief of produktief: -Consumptief krediet, in dit geval zal het krediet gebruikt worden in de consumptie...

Lees verder
1990
2022-05-21
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

krediet

krediet - De mate waarin een persoon geld of goederen kan ontvangen voor betaling in de toekomst.

1981
2022-05-21
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Krediet

1. vertrouwen dat een schuldenaar geniet, b.v.: hij heeft overal krediet; 2. geldlening, iemand krediet geven; 3. iets op krediet kopen: het goed wordt geleverd, maar de prijs wordt later betaald; men levert „op rekening”. De prijs zal dan vaak iets hoger liggen dan de contante prijs wegens het renteverlies dat de verkoper lijdt. Tegen...

Lees verder
1980
2022-05-21
Blauwe Scheen

Lexicon Beeldende Kunstenaars

Krediet

Piebe; geb. Heerenveen 26 augustus 1855, overl. Leeuwarden 1 juli 1936. Woonde en werkte in Heerenveen (tijdelijk München 1882-1883) tot 1885, daarna in Leeuwarden. Leerling van J. Bubberman. Van beroep lithograaf (ook tekenaar).Scheen 1969; Waller.

Lees verder
1973
2022-05-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

krediet

[→Lat. credere, geloven, vertrouwen], o. (-en), 1. vertrouwen dat wordt gesteld in het vermogen tot betalen van een persoon of een onderneming, en vandaar bereidwilligheid om daaraan te lenen: deze zakenman heeft veel —, is zijn — kwijt; — is meer waard dan geld; onbepaald -; 2. uitstel van betaling, m.n. bij de accijnsheffi...

Lees verder
1955
2022-05-21
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Krediet

o., vertrouwen (vooral in de handel), goede naam als betaler; gegeven tijd voor betaling

1952
2022-05-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Krediet

s.n., kredyt (it); op —, op ’e pof, op ’e prikke, to boarch; hij heeft geen —, hy is net folle yn it fortrouwen.

1950
2022-05-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Krediet

o. (-en), 1. vertrouwen dat gesteld wordt in het vermogen tot betalen van een persoon of een onderneming, en vand.: bereidwilligheid om daaraan te lenen : deze koopman heeft veel krediet, is zijn krediet kwijt; krediet is meer waard dan geld; onbepaald krediet; 2.uitstel van betaling, in ’t bijz. bij de accijnsheffing: aflop...

Lees verder
1948
2022-05-21
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

krediet

o. geloof; vertrouwen in iemands betaalvermogen, goede naam als stipt betaler; gegeven tijd voor betaling.

1939
2022-05-21
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Krediet

Voorwaarde van betaling als middel beschouwd.

1937
2022-05-21
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

krediet

o. -en (Fr. crédit, It. credito, Lat. credit, zie ald.): vertrouwen in iems. betaalvermogen; vertrouwen dat genoten of geschonken wordt in de gevallen, dat de prestaties van debiteur en crediteur door een zekere tijdsruimte van elkaar zijn gescheiden; gunstig aanzien in de handel enz.; uitstel v. betaling: goederen op krediet, die niet dadel...

Lees verder
1933
2022-05-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Krediet

➝ Crediet.