Krediet betekenis & definitie

De term krediet wordt in de financiƫle wereld vaak gebruikt als synoniem voor lening. Bij een krediet wordt een product, dienst of geldbedrag geleverd welke binnen een bepaalde termijn wordt terugbetaald. Deze betaling kan ook in de vorm van een dienst zijn. Vaak wordt over krediet een rente gevraagd.

Kredietverlening is de mogelijkheid om met vermogen geld te verdienen. Door over de termijn waarop het krediet wordt verstrekt een rente te vragen, wordt er winst gemaakt. Er zijn verschillende mogelijkheden van kredietverlening, deze worden hieronder benoemd.

Het is mogelijk om een product of dienst op krediet te kopen. Er wordt direct geleverd en op termijn, met rente, terugbetaald. Dit wordt ook wel kopen op afbetaling genoemd. Deze vorm is onder meer populair bij de aanschaf van een keuken of auto; er hoeft namelijk niet eerst gespaard te worden. Kopen op krediet kan interessant zijn, maar is vaak een kostbare aangelegenheid.

Ook bestaat er een doorlopend krediet. Dit kan bij de bank of een andere kredietverstrekker worden afgesloten. Bij deze variant wordt een kredietlimiet vastgesteld die telkens weer kan worden opgenomen als er is afgelost. Over het opgenomen bedrag wordt rente betaald. Als iemand voor langere tijd een financiƫle buffer nodig heeft kan men hiervoor kiezen. Denk bijvoorbeeld aan een verbouwing. De rente is variabel: per leentransactie wordt een nieuwe rente bepaald, afhankelijk van de stand op dat moment.

Om te bepalen of iemand in staat is een krediet aan te gaan wordt de kredietwaardigheid van iemand gecontroleerd. Zo probeert de verstrekkende partij verzekerd te zijn van het feit dat hij zijn geld terug krijgt. Nederlandse particulieren kunnen gecontroleerd worden bij het Bureau Krediet Registratie(BKR). Ook de kredietwaardigheid van ondernemingen en landen wordt geregistreerd. Hiervoor zijn er speciale kredietbeoordelaars.