Wat is de betekenis van Koppeling?

2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

koppeling

koppeling - Zelfstandignaamwoord 1. (techniek) een constructie die in een motor of voertuig mechanische krachten op een te onderbreken wijze overbrengt Die koppeling mag wel eens nagekeken worden. 2. (techniek) een vaste maar beweeglijke verbinding tussen twee voorwerpen, bijvoorbeeld trei...

2023-10-02
Jargon & Slang van Politici

Marc De Coster (2017)

Koppeling

Koppeling - de gelijke welvaartsverdeling tussen uitkeringen en lonen. Men onderscheidt de verticale koppeling, die het minimumloon en de uitkeringen koppelt aan de gemiddelde contractloonstijging, en de horizontale koppeling die de laagste netto-uitkeringen gelijkhoudt aan het netto­minimumloon. Enige weken geleden rakelde De Vries in het kabinet...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Koppeling?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

koppeling

koppeling - zelfstandig naamwoord uitspraak: kop-pe-ling 1. onderdeel van de auto waardoor je de versnelling kunt bedienen ♢ voordat je schakelt, moet je de koppeling indrukken Zelfstandig naamwoord: kop-pe-ling de k...

2023-10-02
Begrippenlijst Prorail

Prorail (2016)

Koppeling

Een koppeling is het mechanisch verbindingstuk tussen twee spoorvoertuigen.Deze definitie is sterk gebonden aan het rijdend materieel binnen de spoorbranche.

2023-10-02
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Koppeling

Zie: interconnectie.

2023-10-02
Merken begrippenlijst

Henk Huizinga (2000)

koppeling

verbinding of vereniging; 1 syn. voor steekproeffusie, het samenvoegen van gegevens, zoals bij adressenconversie, koppeling van overheidswege tussen allerlei bestanden uit de persoonsregistratie of aansluiten van twee reeksen bij een trendberekening; 2 term waarmee bedoeld wordt dat er een verbinding tussen het product en de aanbieder of het pro...

2023-10-02
Woordenboek van Neologismen

Marc de Coster (1999)

Koppeling

Koppeling - gelijke verdeling van de welvaart door het relateren van de hoogte van uitkeringen aan loonsverhogingen. Men onderscheidt de verticale koppeling, die het minimumloon en de uitkeringen koppelt aan de gemiddelde contractloonstijging, en de horizontale koppeling, die de laagste netto-uitkeringen gelijk houdt aan het nettominimumloon. Koppe...

2023-10-02
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

koppeling

zie: interface.

2023-10-02
Politiek woordenboek

Marco Bunge (1985)

Koppeling

Verband tussen twee sociaal-economische grootheden. De koppeling van de uitkeringen aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen is een bekend voorbeeld. De wet zegt dat als de bruto cao-lonen gemiddeld met 3% stijgen, ook de sociale uitkeringen een half jaar bruto met 3% moeten worden verhoogd (bruto-brutokoppeling). Dit wetsartikel is overigens si...

2023-10-02
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Koppeling

1. een inrichting om twee assen in lengterichting vast of ontkoppelbaar met elkaar te verbinden. Een los te maken koppeling (ontkoppelingsverbinding) vindt men bij de auto; 2. verbinding tussen spoorwagens (wagons) of auto’s (vrachtauto’s) met aanhanger; 3. de overbrenging van elektromagnetische energie van de ene afstemkring naa...

2023-10-02
Watersport A-Z

Kramer en de Bruin (1971)

Koppeling

Koppeling - 1. Keerkoppeling. 2.Kogelkoppeling aan trailer of bootaanhangwagen om deze aan de trekhaak van de auto te bevestigen. Meestal wordt aan de auto een kogel met een diameter van 50 mm toegepast. Daar overheen past een halfbolvormige kom, die met stalen bouten en borgmoeren aan het stalen buischassis (min. 70 mm doorsnee) moet worden bevest...

2023-10-02
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Koppeling

Wanneer bij een MENDEL-splitsing 2 kenmerkenparen (b.v. M-m en N-n) neiging vertonen om bij elkaar te blijven in de combinatie, zoals die was in de beide ouders (MMNN en mmnn ofMMnn en mmNN) dan spreekt men van k. T wee factorenparen, die in verschillende chromosoomparen liggen, vertonen i.h.a. onafhankelijke splitsing, terwijl (twee) factorenparen...

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Koppeling

v. (-en), 1. het koppelen; — (muz.) de aanelkandervoeging van twee of meer klavieren in een orgel; — verbinding door overbrenging van beweging, ook de plaats van die verbinding; 2. vereniging tot paren of groepen; 3. dat wat koppelt; — het geheel der delen die beweging of beweegkracht op andere delen overbrengen; — verbind...

2023-10-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Koppeling

verbinding van machinedelen van gelijke aard, vnl. in de vorm van as-K.en, welke vast en beweeglijk kunnen zijn. Tot de eerste behoort o.a. de flens-K. (z flens), tot de laatste de wrijvings-K. met behulp van in elkander grijpende conische tandraderen.

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

koppeling

v. -en; verbinding, vereniging; ook: aaneenhechtingsketting, b.v. van twee wagons: de koppeling was gebroken.

2023-10-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Koppeling

1) verbinding v. 2 assen, door middel v/d bouten verbonden schijven, of door → mof, waarin de assen zijn vastgeklemd; 2) verbinding tusschen 2 wagens, hetzij d/e ketting, of, zooals bij spoorwagens, door middel v/e schroef-k.

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Koppeling

1° (techn.) verbinding van twee bewegende machinedeelen onderling, hetzij door bouten, waardoor een onwrikbaar geheel verkregen wordt, hetzij door wrijving, waardoor een verbinding wordt verkregen, die bij overschrijding van de bepaalde kracht slipt. → Automobiel (sub: Inrichting en werking). Voor koppeling van electromagnetische stelsels,...

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

koppeling

v. (-en) 1. Eig. het koppelen. 2. Metn. keten, stang tot koppeling: de tussen de twee spoorwagens brak; de in een ➝ automobiel, in een ➝ duikboot. 3. Metf. verbinding van twee of meer klavieren op een orgel.

2023-10-02
Algemeen  Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Koppeling

De verbinding van buizen, machinerieën enz. onderling, we kennen vaste en beweegbare koppelingen.

2023-10-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Koppeling

Koppeling - 1) muz., een inrichting in het orgel, die het mogelijk maakt de verschillende klavieren, dus ook het voetklavier, tegelijk te bespelen, waardoor machtige octaaf-verdubbelingen ontstaan; aan de k. dankt het volle werk zijn groote uitwerking. 2) Wanneer hetzij mechanische hetzij electromagnetische systemen krachten op elkaar uitoefenen, z...