Wat is de betekenis van Koedijk?

2017
2021-09-19
Leendert Brouwer

CBG|Familienamen

Koedijk

Het is voor de hand liggend om aan de plaatsnaam Koedijk in Noord-Holland te denken en om daar in het verleden een koe op de dijk te zien staan, maar er zijn meer Koedijken en of de Koe in Koedijk een koe is, daarvan is men niet overtuigd. Jan Pannekeet heeft bij de oude spellingsvormen Coedike (1310-19) en Kodijck (1544) naar voren gebracht dat de...

Lees verder
1973
2021-09-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Koedijk

Ned. dorp in de gemeente →Alkmaar.

1958
2021-09-19
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

KOEDIJK

Slaperdijk tussen Nieuwebildtzijl en Vijfhuizen; aangelegd 1600 tegelijk met de Nieuwe Bildtdijk als zeedijk van het Nieuw Monnikenbildt. Thans in de tweede linie door de indijking van het Noorderleeg (1754).

1949
2021-09-19
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Koedijk

gemeente in de prov. N.-Holland. 1023 ha, 2081 inw. (1946). Tuinbouw.

Lees verder
1933
2021-09-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Koedijk

Gem. in de prov. N. Holland, ten N. van Alkmaar aan het N. Holl. Kanaal, groot 1 023 ha, omvattende het dorp K. of Kanaaldijk en de buurtschappen Sint Pancras, Huiswaard en Zeswielen; ca. 2 000 inw. (1935), waarvan 43% Prot., 30 % Kath. en 27 % onkerkelijk. De Kath. behooren tot de parochies Oudorp en Heerhugowaard. Er is vnl. tuinbouw (aardappele...

Lees verder
1916
2021-09-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Koedijk

Koedijk - gem. in N.-Holl., ten N. van Alkmaar, 949 H.A. (klei en zand), 1750 inw., die aan veeteelt en zuivelbereiding en aan koolbouw doen. De gem. bevat het dorp K., een deel van Huiswaard en ’t Zuidelijk deel van St. Pancras. Het is een lang dijkdorp, langs de O.-zijde van ’t Noordhollandsch Kan., aan de tram Alkmaar—Bergen en Alkmaar—Schagen;...

Lees verder