Wat is de betekenis van sociale klasse?

2024-07-17
Marketing Kernstof

Hans Vosmer & John Smal (2012)

sociale klasse

Een groep mensen met overeenkomstige waarden, normen, levensstijlen en gedragingen en meestal ook overeenkomstige consumentengedragingen.

2024-07-17
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Sociale klasse

Sociale klassse verwijst naar de klasse waartoe men sociaal gezien behoort. Voor ons land wordt hiertoe iedere ondervraagde bij een onderzoek door het betreffende onderzoekbureau ingedeeld aan de hand van de beroepsopgave van het gezinshoofd, gecombineerd met gege¬vens over opleiding, leeftijd en mate van leidinggeven volgens vaste normen. De m...

2024-07-17
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

sociale klasse

(welstandsklasse) Indeling van individuen binnen een sociaal systeem in een hiërarchie van onderscheiden statusklassen. Dit geschiedt zodanig, dat de individuen binnen een bepaalde klasse ongeveer dezelfde status hebben, maar vergeleken met de individuen van een andere klasse een hogere of lagere status bezitten. De meeste Nederlandse marktond...

2024-07-17
Media begrippenlijst

mr. J. Knecht (1991)

Sociale klasse

sociale klasse is de klasse, waartoe men sociaal gezien behoort. Deze wordt ingedeeld aan de hand van de beroepsopgave van het gezinshoofd, gecombineerd met gegevens over opleiding, leeftijd en mate van leidinggeven volgens vaste normen. De meeste marktonderzoekbureaus hanteren 5 klassen namelijk: Klasse A: De welgestelden, zoals directeuren van...