Wat is de betekenis van Ketelmuziek?

2020
2021-10-25
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

ketelmuziek

uitspraken om aandacht te trekken, ophef over vaak onbeduidende zaken uitspraak [kee-tuhl-mu-ziek] citaat “‘In het parlement heb je allemaal ketelmuziek over wat de monarchie wel niet kost’, zegt Emmer. ‘Maar als je kijkt naar de kern, mag Nederland zich bevoorrecht voelen met een monarchie als de onze.’” Bron...

Lees verder
2020
2021-10-25
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

ketelmuziek

(19e eeuw) (inf.) onverdraaglijke muziek, lawaai voortgebracht door het kloppen op metalen voorwerpen. Vroeger een volksgebruik voor de deur van overspelige mensen; (pol.) veel misbaar om niets. • Het behoeft geen betoog dat jazz in zijn oor geen genade kon vinden. Jazz was ketelmuziek, goed voor in de jungle, maar verder een aanslag op het g...

Lees verder
2019
2021-10-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ketelmuziek

ketelmuziek - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) geraas met potten, pannen, ketels enz., vergezeld van een oorverdovend geschreeuw Woordherkomst samenstelling van ketel en muziek Synoniemen kakofonie

Lees verder
1958
2021-10-25
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

KETELMUZIEK

Massaal lawaai als volksgericht. Na W.O. II niet meer voorgekomen. In 1932 bedreigde men in Oppenhuizen-Uitwellingerga nog een motorbootkapitein die het ijs wilde breken, zodanig dat hij de politie te hulp moest roepen.Zie: Leeuw. Cour. (18.6.1955).

Lees verder
1952
2021-10-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ketelmuziek

s., tsjettelmuzyk; metthuis gebracht worden, foar de tsjettel rinne.

1950
2021-10-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ketelmuziek

v., geraas met potten, pannen, ketels enz., vergezeld van een oorverdovend geschreeuw, dat bij wijze van volksjustitie gemaakt wordt voor de deur van lieden die overspel bedreven hebben of zich anderszins misdragen in de ogen van de dorpsbewoners; ook fig.

1937
2021-10-25
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Ketelmuziek

Op vele plaatsen was het indertijd gebruik, dat het volk op straat luidruchtig deelnam aan een huwelijksfeest. Bij het huwelijk van een weduwnaar maakte men lawaai met pannen en ketels. Dat heette ketelmuziek (in Frankrijk: charivari).

Lees verder
1933
2021-10-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ketelmuziek

(folklore) heet het burengerucht bij het uitraken van een verloving vlak vóór den huwelijksdag of bij het vernemen van echtelijke tweedracht. In Limburg heet het: den ezel drijven, in Noord-Brabant: tafelen, waarbij allerlei huisraad als wegversperring dienst doet.

1898
2021-10-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ketelmuziek

KETELMUZIEK, v. verward geraas met potten, pannen, ketels enz., vergezeld van een oproerig geschreeuw, dat o. a. soms gemaakt wordt voor de deur van lieden, die overspel bedreven hebben.