Wat is de betekenis van Kentucky River?

1933
2022-11-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kentucky River

Linker zijrivier van de Ohio, ontspringt op de Cumberland Mounts, stroomt in N.W. richting en mondt ten N.O. van Louisville in de Ohio bij Madison. Lengte 400 km, waarvan 225 km gekanaliseerd.