Wat is de betekenis van Kentucky?

2019
2022-09-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Kentucky

Kentucky - Eigennaam 1. (toponiem) één van de vijftig deelstaten van de Verenigde Staten van Amerika. Kentucky grenst aan Illinois, Indiana, Ohio, Missouri, Virginia, West Virginia en Tennessee. Samen met de deelstaten Pennsylvania, Massachusetts en Virginia noemt Kentucky zich een commonwealth (gemenebest), hoewel dit juridisch gezie...

Lees verder
1973
2022-09-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Kentucky

(afk. Ky), staat in de VS, begrensd door Illinois, Indiana, Ohio, West-Virginia, Virginia en Missouri; 105000 km2, 3219000 inw. (7,5 % negers). Hoofdstad: Frankfort. FYSISCHE GESTELDHEID. Reliëf en afwatering. De bodem, die van oost naar west daalt van 1244 m tot 77 m, behoort in het oosten tot het Appalachen Plateau. Hoogste punt is de Blac...

Lees verder
1949
2022-09-24
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Kentucky

staat der Ver. Staten, ten Z. van de Ohio. 104.096 km2, 2.777.000 inw. Landbouw (vooral tabak), veeteelt; steenkool, petroleum. Hoofdstad Frankfort. Grootste stad; Louisville (319.000 inw.).

Lees verder
1933
2022-09-24
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Kentucky

e/d Ver. Staten v. N.-Amerika, tusschen Alleghanygebergte, Ohio en Mississippi, 105 145 kma, 2 630 000 inw., hoofdst. Frankfort. Steenkolen, petroleum, paardenfokkerij, landbouw.

Lees verder
1933
2022-09-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kentucky

Staat in de Ver. Staten van Noord Amerika. Grenzen: in het N. en O. de Ohio, in het W. het Cumberland-plateau en in het Z. 36°50'N. Opp. 105 145 km2; ca. 2 638 000 inw. (1932), waarvan 7% Kath.; 8,6% Negers. Bevolkingsdichtheid 25,10 per km2; 30,6 % van de totale bevolking woont in de steden. Hoofdstad Frankfort, met ca. 12 000 inw. Het O...

Lees verder
1930
2022-09-24
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Kentucky

(ken'tᴧki) [Indiaans: donkere of bloedige grond] staat in de Verenigde Staten, 105 145 km2, 2 417 000 inw.

1916
2022-09-24
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Kentucky

Kentucky, - een der staten in het centrale deel van de Ver. Staten van Noord-Amerika, met een oppervlakte van 104.630 K.M.2 en 2.379.600 inw. in 1916 (in 1860 1.156.000). De staat grenst in het N. aan de Ohio, in het W. aan diens zijrivier de Tennessee. K. is geheel vlak land, behalve in het O. waar zich Cumberland bergen en verschillende heuvelree...

Lees verder
1908
2022-09-24
Vivat

Schrijver op Ensie

Kentucky

(officieel verkort tot Kent., ook Ky,), een der staten van de n.-amerik. Unie, ligt tusschen Virginië, West-Virginië, Ohio, Indiana, Illinois, Missouri en Tennessee, 104.630 km.2 groot, in 1900: 2.147.174 inw. (1.090.227 mannen, 1.056.947 vrouwen); is grootendeels vlak; in het n.o. verheffen zich de Cumberlandbergen, uit welke de Kentucky...

Lees verder
1870
2022-09-24
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Kentucky

Kentucky, een der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, grenst in het oosten aan Virginia, in het noorden aan de Ohio (en wél aan de Staten Ohio, Indiana en Illinois), in het westen aan de Mississippi (Missouri), en in het zuiden aan Tenessee. Omstreeks 1775 vestigden er zich de eerste kolonisten, en in 1792 werd Kentucky na vele verwikkelingen met...

Lees verder
1869
2022-09-24
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Kentucky

rivier in de Vereeriigde Staten van Noord-Amenka, ontspringt in de Cumberlandbergen, wordt bij Francfort voor stoomschepen bevaarbaar, valt na 52 mijlen loop in den Ohio, en geeft haren naam aan een der staten van de Unie. De Slaat K., ten N. door den Ohio gescheiden van de staten Ohio, Indiana en Illinois, ten W. door den Mississippi van Missouri,...

Lees verder